Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Sürekli olarak kendini yenileyen, çoğalan, üretimi ile ülke çapında ve uluslararası alanda sesini duyuran, şimdiye kadar mezun ettiği 5871 mezunu ile ülkesi için bir gurur kaynağı olan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, uluslararası sanat ve tasarım alanında da başarısını her geçen gün kabul ettirerek, başarı grafiğini devamlı olarak yükseltmektedir.

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu ; 1 Kasım 1955′de Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. 1957 yılında eğitime başladı. 1962 yılında eğitim programında yenilemeler yapılarak 4 yıllık lisans eğitimine geçti. 1956 yılında, programları yapmak ve öğretim elemanlarını seçmek üzere Prof. Dr. Adolf Schneck görevlendirildi. Kuruluşunda Dekoratif Resim, Grafik Sanatlar, Seramik, Tekstil Sanatları, Mobilya ve İçmimarlık bölümleri olmak üzere 5 bölüm bulunuyordu. Bauhaus ekolü ile kurulan kurum, deneyci, uygulamacı ve araştırmacı yöntemleri uyguladı. Eğitim programları sürekli olarak tartışıldı, çağın getirdiği yenilikler göz önüne alınarak eğitimde değişikliklere yer verildi. 20 Temmuz 1982 tarihinde ise Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu, yüksek öğretim yasası kapsamında, Marmara Üniversitesi bünyesinde yer almaya karar verdi. Üniversitenin ilk rektörü olan Prof. Dr. Orhan OĞUZ’un Fakülte’ye gösterdiği olumlu yaklaşımı ile 1986 yılında Beşiktaş’tan Acıbadem kampüsüne taşındı.

Resim Bölümü
Sanat öğretiminin en belirleyici niteliği olan, öğrencinin yaratıcı kişiliğinin öne çıkarılması, Resim Bölümü’nde eğitim öğretim programlarının ana eksenini oluşturmaktadır. Bu program çerçevesinde, öğrencinin geniş bir perspektif içinde, çağdaş bir görüş ve anlayışla, sanatsal birikimler kazanmasına yönelik kurum içi ve dışı her türlü olanaklardan yararlanmaları sağlanır. Öğrencilerin düşünceyi görselleştirme çabalarında karşılaşacakları sorunları aşabilmeleri için çağın sanat anlayışı içinde gerekli hazırlanmasında özen gösterilir. Dört yıllık öğrenim boyunca bir sanatçı kimliği kazanan ve Resim sanatının geçerli kuram ve kurallarını öğrenerek özgün yapıtlar ortaya koyan, küreselleşmenin giderek önem kazandığı günümüzde genç sanatçı adaylarının ülke ve dünya kültür, sanat yaşamına olumlu katkılarda bulunmaları amaçlanmaktadır

Grafik Bölümü
Bölümün amacı, grafik kapsamına giren tüm disiplinlerde teknik ve estetik yönden eğitilmiş kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, özgün fikir ve yapıtlar üretebilen, rasyonel düşünebilen, yeni çağın, bilgi ve iletişimi öne çıkaran dinamik yapısına uyum sağlayabilecek bilgi ve algılama yetisine sahip, özgüveni olan grafik tasarımcılar yetiştirmektir. Eğitim ve öğretim, öğrencilerin yaratıcı ve yapıcı güçlerini geliştirecek ve özgün bir sanatçı kimliği oluşturmalarına yardımcı olacak şekilde düzenlenir ve uygulanır. Yapıcı, deneysel düşünce temeli üzerine kurulan bölümümüz Bauhaus eğitim sistemi model alınarak kurulan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunun 1957′de açılan ilk beş bölümünden birisidir. Programlar, çağın getirdiği değişimlere ve yeni gereksinmelere paralel olarak geliştirilir. Grafik Bölümü, Reklam Grafiği ve Serbest Grafik olmak üzere iki ana sanat dalından oluşur. Bölüm Programı, Reklam Grafiği, Ambalaj Grafiği, Yayın Grafiği Tasanmı, Süreli Yayın Grafiği Tasarımı, Serbest Grafik ve illüstrasyon, Yazı-Tipografi, Bilgisayarla Tasanm, Baskı Resim (gravür, litografi, serigrafi), Sinema-TV Grafiği, Fotoğrafi gibi görsel iletişim konularına giren disiplinlerin yanı sıra, Türk Sanatı, Reklamcılık Bilgileri, Düşünce Tarihi ve Yabancı Dil gibi teorik derslerle de desteklenir. Reklam piyasasındaki güncelliğin bölümümüze yansıtılabilmesi için, kadrolu öğretim üyelerinin yanı sıra grafiğin çeşitli disiplinlerinde uzman kişiler de eğitim kadrosunda yer almaktadır. Program dört yıl, sekiz yarıyıldan oluşur.

Birinci sınıflarda Temel Sanat Eğitimi ve Yazı-Tipografi derslerinde öğrencilerin çeşitli malzeme ve tekniklerle şekillendirme olanaklarını denemeleri, buluş, kompozisyon ve anlatım yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanır.

İkinci sınıfta Bilgisayarla Tasarım derslerinin yanı sıra çeşitli grafik şekillendirme ve uygulama teknikleri, teorik ve pratik olarak işlenir.

Üçüncü yılda seçmeli proje dersleri ile öğrencilerin kendi eğitimlerine uygun alanlarda, iş hayatındaki işleniş sırasına uygun olarak disiplinli ve planlı bir çalışma ile tasarım problemlerini tanımaları ve bunlara uygun çözümler üretmeleri sağlanır. Ayrıca teorik ve pratik olarak Grafik Üretim Teknikleri konularında enformatik çalışmalar yapılır.

Dördüncü sınıfta öğrenciler gelişmiş proje kapsamları içinde tasarım problemlerine doğru ve hızlı çözüm üretmeleri ve bitmiş tasarımlarda doğru mesajlar vermenin yanı sıra özgün kimlikler oluşturmaları yolunda yönlendirilirler.

Dört yıllık eğitim her öğrencinin bağımsız olarak yapacağı bir diploma projesi ile biter. Özgün Baskı Resim, Süreli Yayın Grafiği, Semiyotik Tasarım-Reklam İllüstrasyonu, Serbest İllüstrasyon, Yazı Tasarımı, Tipografi Tasarımı, Sinema-TV Grafiği, Fotoğrafi ve Grafoloji üçüncü ve dördüncü sınıflarda seçmeli ders kapsamında bölüm öğrencilerinin yanı sıra fakültenin diğer bölümlerine de açık olarak sürdürülür. Bir düşüncenin görselleştirilebilmesi; Reklam Grafiği, Serbest Grafik alanına giren çeşitli stüdyolarda ve bilgisayar, Fotoğrafı ve Özgün Baskı Resim atölyelerinde yapılan çalışmalarla gerçekleştirilir. Bölümümüz, en çok tercih edilen bölümlerden biridir. Bölümümüz öğrencileri reklam ajansları, grafik tasarım stüdyoları, basın yayın, TV ve multimedia alanında geleceğin tasarımcıları, art direktörleri ve kreatif direktörleridir. Afiş ve billboardlar, kitap tasarımları, çocuk kitabı resimlemeleri, her türlü görsel iletişim mecralarında yer alan ilan ve reklam tasarımları, plak, kaset ve CD kapakları, dergi broşür ve katalog benzeri yazılım ürünlerinin tasarımında kurulduğundan bugüne, bölümümüzden mezun olan 1000′i aşkın tasarımcı, “estetik” ve “işlevsel” tasarımlar üreterek; Türk Grafik Sanatının gelişmesinde etkin rol oynamışlardır.

Tekstil Bölümü
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 1957 yılında Alman uzmanlar tarafından kurulduğunda Türk tekstil endüstrisinde endüstriyel anlamda tasarımlar yapan eleman eksikliği büyüktü. Bu okulla birlikte Bauhaus’un, estetiği işleve dayandıran görüşü Türkiye’de ilk kez bir sanat kurumunda gündeme geliyordu. İlk yılların mezunlarının asistan ve öğretim üyesi olmasının ardından hızla gelişen, endüstri ile ilişkilerini sürekli sıcak tutan Tekstil Sanatları Bölümü, Bulgaristan Oreşak 1984 Dünya El Sanatları Sergisinde birincilik ödülü olan madalya ile Novum Gebrauschs Graphik (Ağustos 8/78) gibi önemli yayın organlarındaki kendisinden övgü ile söz eden yazılarla, İSOSEM, OTIM, HILTON, C.N.R., TÜYAP gibi birçok galeri, fuar ve sanat merkezindeki kapsamlı sergileri ve yurt dışında isim yapmış moda dünyasınca tanınan mezunları, zaman zaman endüstriye verdiği tasarım hizmetleri ve öğretim üyelerinin bireysel başarıları ile konusundaki önderliğini her zaman sürdürdü. 1982 de Üniversite sistemindeki değişiklikten sonra T.G.S.Y.O. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak Marmara Üniversitesine bağlandı ve endüstriyel üretime dönük sanat eğitimi ana ilkesini sürdürdü. 1983 yılından sonra ihracatı hedefleyen ve hızla gelişen hazır giyim ve tekstil sektöründeki eleman isteğini de karşılamak amacıyla o güne dek dokuma tasarımı dallarında eğitim veren Tekstil Sanatlar Bölümü lisans üstü programlarla da akademik çalışmalara katılmaktadır. Tekstil Sanatları Bölümü bugün Dokuma, Baskı, Giyim tasarımı sanat dallarında eşgüdümlü çalışabilen ve lisans ikinci sınıftan uzmanlaşmaya başlayan tasarımcılar yetiştirmekte, staj zorunluluğu ile öğrencilerin endüstri ile bir an önce tanışmasını sağlamakta, tasarım konularında endüstriye danışmanlık hizmeti vermekte ve 28 kişilik ülkemizin en güçlü tekstil tasanmı eğitim kadrosu ve 160 öğrencisi ile eğitimini sürdürmektedir. Bölümde tasarım, kültür ve teknoloji derslerinden oluşan bir eğitim programı uygulanmaktadır. 1. ve 2.yarıyıllarda Temel Sanat Eğitimi ve çeşitli mesleğe giriş dersleri alan öğrenciler, 3. yarıyılın başında üç daldan birini seçer ve seçtikleri bu dalda 8. yanyılın sonuna kadar, gereken teknoloji ve tasarım derslerini alırlar. Eğitimin bir parçasını da, endüstride yapılması zorunlu olan stajlar oluşturur. Dört yıllık (sekiz yarıyıl) eğitimi bitiren öğrenci, bir ay süren bir diploma projesini almaya hak kazanır. Bu projenin de jüri tarafından kabulünden sonra mezun olan öğrenci, ister bir serbest sanatçı, ister endüstride bir tasanmcı olarak çalışmaya başlayabilir.

DOKUMA SANAT DALI: Dokuma sanat dalında, çeşitli armürlü, jakarlı dokuma teknikleri ile örme tekniklerini içeren sanat ve tasarım çalışmaları yapılır. Bu dalın atölyesinde dört ve yirmidört çerçeveli tezgahlar, halı tezgahları ve el örme makinaları bulunmaktadır. Bu donanım sayesinde, öğrenciler, hem endüstriyel dokumalar, hem de halı, kilim gibi el dokumaları konusunda çeşitli çalışmalar yaparlar.
BASKI SANAT DALI: Baskı sanat dalında, kalıp basmacılıktan batiğe, şablon baskı ya kadar çeşitli tekniklerin uygu lanabildiği, biri el sanatları, diğeri de endüstriyel baskı atölyesi olmak üzere iki atölye bulunmaktadır. Bu atölyelerde, gerek baskı el sanatları kapsamına, gerek endüstriyel üretim kapsamına giren çeşitli çalışmalar yapılabilmektedir.
GİYİM SANAT DALI: Giyim sanat dalının eğitim programında, hem sanat ve tasarım dersleri hemde kalıplama, serileme gibi teknik dersler görülmektedir. Bu dalın atölyesinde, öğrencilerin kendi tasarımlarını uygulayabilecekleri çeşitli donanım bulunmaktadır

İç Mimarlık Bölümü
İçmimarlık, mimari yapı bütünlüğünde açık-kapalı her çevrenin, hacmin fizik değerleri ile birlikte işlevselliği doğrultusunda incelenerek insan faktörünün, fizyolojik, ergonomik, psikolojik değerlerin, sosyal-ekonomik kriterlerin geniş açıda planlanması ve bilimsel, sanatsal, teknik kuramların organizasyonudur. Bu organizasyon, yapı, hacim, işlev, birey, toplum ve biçim, renk, malzeme, teknik, zaman, ekonomi kuramlarının bilimsel, sanatsal, teknik içeriğinin bilgide, beceride, tasarım yeteneğinde bütünleşmesiyle gerçekleşir. İçmimarlık eğitimi birey ve toplulukların değişik amaçlarla yararlandıkları özel ve genel tüm çevre ve mobilyaların tasarımlanması doğrultusunda öğrencilerin eleştirel düşünme, sanatsal ve biçimsel araştırma, yakın disiplinlerle ortak çalışma yöntemlerine uyum, kişisel yetenekleriyle tasarımlama yönlerinin gelişmesini amaçlar. Eğitim sürecinde görme, algılama, düşünme, inceleme, irdeleme, fikir geliştirme, uygulama biçimleri, araştırma ve karşılaştırma yöntemleri ile analiz-sentez metodlarını kuramsal anlatımlar ve deneysel, pratik, proje uygulamaları ile alan öğrenciler tasarım becerilerini geliştirerek, içmimarlık mesleğine hazırlanırlar. Uygulanan eğitim programı içerisinde tasarımlanan genel ve özel kullanıma yönelik proje çalışmaları; mobilya programları ile çevresi, konutlar, satış çevreleri, çalışma çevreleri, eğitim-kültür yapıları, turizm ve tanıtım yapıları, oteller, sağlık-spor yapıları, tanıtım-fuar yapıları ve bunun gibi konularla geniş bir çerçeveyi kapsamaktadır. Bütün bu açıklamalar ışığında, eğitim kapsamı ve içeriğinde, mimarlıktan, endüstri tasarımından, uygulamalı sanatlar dallarından, plastik sanatlardan, sosyal bilimler, teknik bilimIer, fen bilimleri dallarından belli oranlarda pay alan, toplumun sosyal, ekonomik, endüstriyel gelişmesinde kültür ve turizm değerlerine katkısı ile kalkınmada önemli pay sahibi olduğuna olacağına inandığımız içmimarlık eğitimi ile meslek dalının geliştirilmesi, uzmanlaşmaya gidilmesi yönünde çalışmalar geliştirilmektedir. Eğitim programı, tasarım konu ağırlıkları dengelenerek, “İçmimarlık, Çevre Tasarımı” ve “İçmimarlık Mobilya Tasarımı” adları ile iki sanat dalı olarak sürdürülmektedir. İçmimarlık Çevre Tasarımı Sanat Dalında, çeşitli yapıların iç hacimlerinin belli tasarım kriterleri ile tasarlanmasında mimarlık öğelerinin daha ağırlıklı ele alındığı, buna bağlı mobilya ve donanımın tasarıma katıldığı eğitim programı uygulanmaktadır. İçmimarlık Mobilya Tasarım Sanat Dalında ise mobilya ve programlarının tasarımda daha ağırlıklı ele alınarak, üretim-uygulama tekniklerinin araştırıldığı, bu mobilyaların kullanıldığı hacimler de tasarım kriterleri ışığında eğitimde programlanmaktadır. Bu iki dal ağırlıkları değişik ancak içmimarlık konusu kapsamı gereği birbirleriyle ilişkili olarak eğitim vermektedir.

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü
Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü 1982′de kurularak eğitim ve öğretim programlarına başlamıştır. Bölüm, halen, Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı ve Tezhip-Minya­tür Anasanat Dalı olmak üzere iki Anasanat dalında Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Ye­terlilik programlarını vermektedir. Lisans programına Özel Yete­nek Sınavıyla alınan öğrenciler, ilk yıl bölüm öğrencisi olarak Te­mel Sanat Eğitimi ve Genel Kül­tür derslerini alırlar. İkinci eğitim yılının başında öğrenciler belirle­nen kontenjan ve başarı du­rumları doğrultusunda ana sa­nat dallarına ayrılırlar. Bölüm, Geleneksel Türk El Sanatları çerçevesi içinde, sanat formas­yonu alarak, görme ve algılama yetisi kazanmış geleneksel değerlerimizi özümseyerek, ilgili alanlarda sanatsal yapısıyla çağdaş ve özgün yaklaşımlar getirebilen yaratıcı elemanların yetiştirilmesini amaçlar. Eğitim sürecinde, Geleneksel Türk El Sanatları kapsamında bilimimsel araştırma yapılmakta, yaşa­yan ve gittikçe yokolan sanat ürünleri saptanmakta, arşivlenmekte, ve Türk Kültür birikiminin sistematik değerlendirilmesi getirilmektedir. Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalında Kirkitli Dokumlar, Baskı ve Sanat dallarında (Tekstil El Sanatlarını içeren) teorik ve uygulamalı dersler verilir. Ayrıca, Tekstil Restorasyonu ve Konservasyonu ile ilgili olarak açılan dersler üç yıllık lisans programında yer alır. Eğitim sü­recinde yapılan mesleki stajlar, yaşayan Tekstil dünyası ile eğitim programlarını bütünlemek tedir. Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programları bütünlük içindedir. Programları tamamla­yanlar ilgili sanat dallarında, Restorasyon-Konservasyon ve Ekspertiz konularında görev alabilirler. Tezhi-Minyatüran Anasanat Dalı eğitiminin amacı geleneksel sanatlarımızın estetik özellikleri ve prensiplerinden faydalanarak çağdaş ve yeni değerler kazanmasını ve gelişmesini sağlamaktadır. Mezunlar ilgili alanda sanatçı olarak çalışabilir.­ ­Eski eserlerin bilimsel yöntemler ile bakım ve onanmını yapabilir, müze ve kütüphanelerde görev alabilirler. Geleneksel el sanatları ile ilgili sürekli bağlantılı olduğu­muz yurtiçi ve yurtdışı uzmanlar ve ilgililer, eğitim programımızın en önemli destekleyicisidirler.

Heykel Bölümü
M.Ü.G.S.F. Heykel Bölümü’nün kuruluş tarihi kaynakçalarda 19821983 eğitim- öğretim yılı olarak belirtilse de, kurumumuzdaki temelleri çok daha önceki yıllarda atılmıştır. Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 1957′de beş bölüm ile eğitime başladığında bu bölümler arasında henüz Heykel Bölümü yoktu. Ancak, özellikle Seramik Bölümü bünyesinde bazı hocaların kişisel heykel çalışmaları ve heykel eğitimine yönelik olağanüstü özverili çabaları, yakın gelecekte resmi olarak kurulacak olan Heykel Bölümü’nün temellerini hazırlamıştır.

Seramik Bölümü Modlaj öğretim üyelerinden Heykeltraş Hakkı Karayiğitoğlu ile yetiştirdiği öğrencileri Haluk Tezonar ve Tankut Öktem, altmışlı yıllardan bu yana heykel çalışmaları sürdürmüş ve bu alanda Heykel Bölümü kurulmadan önce öğrenci yetiştirmeye başlamışlardı. 80′li yılların başında, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Heykel Bölümü (olgunlaşmış bir sürecin kaçınılmaz sonucu olarak) kurulduğu zaman, gösterilen çabalar eğitimcilik alanında karşılığını bulmakta pek de zorluk çekmedi.

Mesleki alanlarda başarılı ve deneyimli hocalar tarafından kurulmuş olmasına karşın, henüz çok genç bir bölüm olan Heykel Bölümü, mekan, teknik atölye, teknik donanım, eğitim kadrosu vb. ihtiyacına ilişkin eksiklerini ve gereksinmelerini 10-15 yıl gibi kısa sürede tamamlayarak öğrencilerini başarı ile yetiştirmektedir. Kuruluşunda yanlızca Kil Atölyesi ile eğitime başlayan Heykel Bölümü eğitimini daha sonra Ahşap, Metal, Taş, Takı, Küçük Döküm Heykel, Madalyon, Kağıt Heykel, Pişmiş Toprak (Terracota) gibi farklı malzeme ve tekniklerin kullanıldığı seçmeli uygulama atölyeleri ile zenginleştirilmiştir. Aynı zamanda Temel Sanat Eğitimi disiplini, Heykel ve Çevre, Çağdaş Malzeme, Desen, Teknik Resim, Bilgisayar Destekli üçboyutlu tasarım, anatomi gibi eğitimin perspektifini genişleten uygulamamlı teorik derslerin yanı sıra, Sanat Tarihi, Çağdaş Sanat Tarihi, Uygarlık Tarihi, Düşünce Tarihi, Sanat Sosyolojisi ve benzeri gibi öğrenciyi düşünsel yönden zenginleştiren ağırlıklı kültür dersleri de eğitim programının kapsamındadır. Dört yıllık lisans eğitiminin ilk yılında ağırlıklı olarak Temel Sanat Eğitimi uygulanmaktadır. Bu programda amaç, öğrenciyi her yönü ile kavramgeliştirmeye, düşüncesini çeşitli yöntemlerden yararlanarak plastik bir çaba ile üç boyuta yada kağıda yönelmektir. Uygulanan konular çerçevesinde fikirsel verilerle birlikte, renk, doku, strüktür, kurgu ve benzeri bilgiler de teorik uygulamalı olarak öğrenciye aktarılır. Ayrıca yine ilk yılın ders programında yer alan Heykel Sanatı dersinde öğrenciye üç boyut kavramının gelişiminde yardımcı olacak, teknik yöntemler ve malzeme konusunda aydınlatıcı bilgiler ışığında ışığında, canlı ve cansız doğa kopyası figüratif ve soyut kompozisyon çalışmaları uygulatılır. Öğrenci ikinci yıl zorunlu olarak çamurun kullanıldığı kil atölyesinde çalışmaya başlar ve giderek genişletilmiş bir program çerçevesinde canlı cansız doğa etüdü, büst, röliyef, nü, soyut ve serbest çalışmalar iç ve dış mekanlar için ölçekli proje çalışmaları gerçekleştirilir. Bu çalışmalar sürecinde pozitif negatif kütle ilişkisi, ışık-kütle, doku araştırmaları, büyük-küçük kütle dizini, modlajda üsluplaşma vb. gibi heykel sanatının temelini oluşturan pensiplerde yoğunlaşır. Yanı sıra seçmeli olarak, ahşap, taş, takı, metal, küçük heykel, madalyon, kağıt, terracota gibi değişik uygulama ve tasarlama yöntemlerinin kullanıldığı atölyelerden birini seçer ve eğitimini tamamlayıncaya kadar bu atölyelerdeki çalışmalarına devam eder. Ancak öğrencinin atölye seçimindeki temel amaç heykel sanatının disiplinlerini uygulatmaktır. Burada göz önüne alınacak ortak buluşma noktaları; öğrenciyi var olan yetenekleri doğrultusunda yaratıcılığa yönlendirmek, sezgilerini değerlendirmesinde yardımcı olmak, alt yapı, strüktür, kütle-mekan, ışık-gölge, hacimlerin istifi, malzeme kullanımına yönelik tasarım vb. konularda bilgilendirerek eğitmektir.

Heykel Bölümünün yakın geçmişine rağmen, öğretim elemanları ve öğrencileri yurtiçi ve yurtdışı sanat etkinliklerinde göz ardı edilemeyecek önemli başarılar elde etmişlerdir. Bir çok karma ve kişisel sergide, sanat fuarlarında, sanat festivallerinde sempozyumlarda, yarışmalarda kurumumuzu başarı ile temsil etmişlerdir.

Seramik Cam Bölümü
Seramik -Cam Bölümü iki Anasanat Dalından oluşmaktadır.
1 – Seramik Anasanat Dalı
1.1. Endüstriyel Seramik Tasanmı sanat dalı
1.2. Serbest Seramik Tasanmı sanat dalı
2 – Cam Anasanat Dalı
1.1. Serbest Cam Tasanmı sanat dalı
1.2. Endüstıiyel Cam Tasarımı sanat dalı
Seramik Cam Bölümü, merkezi İsviçre’de bulunan Unesco’ya bağlı Uluslararası Seramik Akademisi (LA.C.) üyesidir. Seramik Cam Bölümü bu Akademiye kabul edilmiş, dünyadaki ender öğretim kurumlarından birisidir. Seramik-Cam Bölümü’nde Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik eğitimi verilir. Özgün seramik ve cam sanatçılarının yanı sıra bu dallarda estetik ve teknik nitelikleri; endüstri için gerekli olan tasarımcılan da yetiştirmeyi amaçlar. Birinci sınıfta eğitim: Temel Sanat Eğitimi, Seramik Temel Sanat Eğitimi, Alçı Şekillendirme, Teknik Resim ve diğer kültür dersleri,
İkinci sınıfta eğitim: Seramik Temel Sanat Eğitimi, Alçı Şekillendirme, Teknoloji, Teknolojik Uygulama,Yüzeysel Tasarım ve diğer kültür dersleri, Üçüncü sınıfta eğitim: Endüstriyel Seramik Tasarımı, Serbest Seramik Tasarımı, Teknolojik Uygulama, Yüzeysel Tasarım, Teknik Dekor Uygulamaları, Üretim İşletme Hesapları ve diğer kültür derslerinden oluşur. Dördüncü sınıf: Branş seçme yılıdır. Öğrenci Endüstriyel ya de Serbest Seramik Tasarımı sanat dallarından birini 24 saat, buna ek olarak 8 saat bölümde bulunan Anasanat dalı, sanat dalı ve sanat derslerinden birini de seçebilir. Ayrıca diğer bölümlerden bir sanat dalı, yada bir sanat dersini 4 saat seçebilirler. Cam Anasanat Dalında da eğitim Seramik Anasanat Dalında ki gibi programlanmıştır

Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü
Tarihçe adı, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (kuruluşu 1957) olan Fakültemizde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nün kruluşu ile ilgili ilk çalışmalar, altmışlı yılların ortalarına kadar uzanır. Bu yıllardan itibaren birçok mezun kurulacak bölüme öğretim üyesi olarak yetiştirilmek üzere yurtdşına çesitli ülkelere (AImanya, İngiltere, İtalya) gönderilmeye başlamıştır. Bu gelişmelerin uzantısı olarak, yetmişli yılların ikinci yarısından itibaren Mobilya-İçmimarlık bölümünde ikili atölye sistemine geçilmiş (İçmimarlık ve Mobilya/Ürün tasarımı olaarak ve ilk endüstriyel tasarım projeleri üretilmeye başlanmıştır. 1981′ de YÖK’ün kurulmasıyla Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, adıyla Marmara Üniversitesi bünyesine katılmış ve yeni bölüm şeması ile birlikte 1985′ de Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü bağımsız bir bölüm haline gelerek, Endüstri Ürünleri Tasarımıcısı ilk mezunlarını vermeye başlamıştır.

Sinema Tasarım Bölümü
Yüksek Öğretim Kurumları ile iIgili kararname ile 20 Temmuz 1982 Tarihinde Marmara Üniversitesi’ne bağlanan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nun Güzel Sanatlar Fakültesi’ne dönüşmesi ile bünyesinde yer alan ve 1983 yılında lisans eğitim ve öğretim programına başlayan Sahne ve Görüntü Saratları Bölümü, Sinema – Televizyon – Fotografi Anasanat Dalı, ilk yıl Beşiktaş-Akaretler’de programını yürüttükten sonra 1984 yılında Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’ne taşınmıştır. 1990 yılından sonra Sinema-Televizyon Bölümü adı ile eğitim-öğretim programını sürdüren bölümün Sinema- Televizyon Anasanat Dalında 1995 yılında Canlandırma Film Sanat Dalı kurulmuştur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Güzel Sanatlar Enstitüsü SinemaTelevizyon Anasanat Dalı Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Programları 1986 yılında başlamıştır.

Fotoğraf Bölümü
Ülkemizde meslek ve sanat eğitiminin birincil sorunu, eğitimin üretimin gereksinmeleri ile bağdaşamamasıdır. Üniversitemiz çatısı altında 1994 yılında kurulan Fotoğraf Bölümünün çıkış noktası, ülkemizdeki fotoğraf sektörü ile iletişim içinde olan bir eğitimi gerçekleştirerek olanaklar aramaya özen gösterilmekte ve bu arada azımsanmayacak destek sağlanmaktadır. Şu anda bölümümüzün Türk Fotoğraf Sanatı ve sektörünü temsil eden kişilerden oluşan bir danışma kurulu vardır. Belli aralarda toplanılarak eğitimin yönü tartışılmaktadır. Fotoğraf Bölümünün lisans eğitimi 4, Yüksek Lisans eğitimi ise 2 yıl olarak verilmektedir. Geleceğe nitelikli elemanlar yetiştirmek amacıyla öğrencilerin, teknik, estetik bilgilerini artırmak ve fotoğrafın diğer sanat dalları ile etkileşimini gösterebilmek gayesiyle Lisans eğitiminin ilk iki yılında fotoğraf tekniği, estetiği ve genel kültür dersleri verilmektedir. Üçüncü ve dördüncü ders yılı içerisindeyse; fotoğrafın uzmanlık dallarında çalışmalar devam ettirilir, son sınıfın ikinci yan yılında ise öğrencinin önerisi ve jürinin onayı ile seçilen bir konuda diploma projesi yapılır. Fotoğraf bölümü, Türk Fotoğraf sanatının sürekliliğini ve kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda sergi, söyleşi, açık oturum, panel, sempozyum düzenlemektedir. Aynca, fotoğraf yazın alanında da çalışmalarını devam ettirerek (halen yayınlanmakta olan Türkiye’nin tek fotoğraf dergisinde öğretim elemanlanmızın yazıları yayınlanmaktadır ve ayrıca şimdiden çoğaltmaya başladığımız 5 adet ders notu kitap haline getirilmiştir.) Sadece öğrencilere değil, fotoğraf derneklerine ve dolayısıyla fotoğraf amatörlerine de ulaşabilmektedir. Bu çalışmalarımız yoğun ilgi ile karşılanmaktadır. Bölümümüz, müzesi olmayan bir sanat dalı olmayacağını göz önüne alarak ve geçmişi gelecek kuşaklara aktarabilmek düşüncesiyle `Türk Fotoğraf Müzesi”nin kurulabilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarını devam ettirmektedir. Akşam hafta sonu atölye çalışmalarıyla da fotoğrafa ilgi duyan amatörlere kuramsal bilgi verilmekte, çekim ve karanlık oda teknikleri öğretilmektedir. Bölümümüz böylelikle öğrencisine verdiği eğitimin yanında toplumun da fotoğraf sanatına ilgisini çekmeye çalışmaktadır.

Temel Eğitim Bölümü
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu öğretim programlarında yer alan, temel sanat eğitimi derslerinin önemi giderek daha belirgin durum göstermektedir. Özellikle sanat öğretimi yapılan kurumlarda, sanat dilinin öğretisinin yapıldığı bu dersler topluluğu, duyduğumuz gereksinme ve uzun süreli tartışmalar sonucunda, Temel Eğitim Bölümü adı altında diploma vermeyen bir hizmet bölümü olarak 1996 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşunda, Temel Sanat Eğitimi Ana Sanat Dalı ve Sanat Kuramları Bilim Dalı olarak iki dal halinde yola çıkan bölümün amacı; Sanat ve Kültür ikileminin bir bütünlük içinde dört yıllık lisans öğretimi sürecinde öğrenciye doğru aktarılmasıdır. Bu doğruluğun; deneyci, sorgulayıcı ve araştırmacı bir kimlikle oluşabileceğinin bilincinde temel sanat (Basic Design) ve kültür dersleriyle, bölümlerin tüm sınıflarına; başlangıçta zorunlu, giderek seçmeli olarak verilecek disiplinlerle sağlanacağı inancındayız. Birinci sınıflarda başlayan ve ileri sınıflarda seçmeli olarak devam edecek sanat dili öğretisinin, tüm meslek disiplinlerinde gerek duyulan ortak bir sorun olduğu gerçektir. Sanatsal formasyonu gelişmemiş öğretinin hiç bir meslek grubunda ileriye dönük başarısı beklenemez. Ortak sanat dilinin öğretisinde tüm disiplinlerde benimsenerek, süreklilik gösteren bir program içinde yer verilmesi , “ArzTalep” dengesinin istek ağırlıklı olması dileğimizdir. Her disiplinin kendi alanını zenginleştirecek sanat formasyonunu ağırlıklı öğretilere önem vermesi ve programlarında yer vermesi halinde deneyci ve araştırmacı alışkanlıklar artacaktır.

Müzik Bölümü
2008 yılında eğitime başlayan müzik bölümü; Kompozisyon, Flüt, Piyano, Keman, Viyola (2010-2011 yılından itibaren), Çello branşlarında eğitim vermektedir. 2008-2009 öğretim yılında Acıbadem kampüsünde eğitime başlanmış, 2009-2010 öğretim yılından itibaren ise Şişli binasında eğitime devam edilmektedir. Bölüme her sene 10 öğrenci kabul edilmektedir.

Evrensel ölçütlerde başarı kazanıp ülkemizi temsil edebilecek müzisyen, solist ve kompozitörlerin yetiştirilmesi, uluslar arası müzik sanatı eğitiminde eş değerlik sağlamak müzik programının hedefidir. Müzik bölümü; bilgi ve becerilerini yaratıcı alanda kullanabilecek sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, kompozitör veya solist olmanın yanı sıra, müzik ile ilgili teknolojiyi kullanabilen, alanı ile ilgili literatür bilgisi ve donanımına sahip olan, bilgisini disiplinler arası alanlarda kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, enstrüman ve kompozisyon branşlarında, konularında uzman öğretim elemanları ile bire bir çalışabilmektedirler. Müzik bölümü öğrencileri, solistlik veya kompozitörlük eğitimlerinin yanı sıra, alabilecekleri çeşitli seçmeli dersler ile, program çerçevesinde ilgi duyduları diğer alanlarda da eğitim alma şansına sahiptirler. Uygulanan program doğrultusunda, öğrenciler ana branşlarına ek olarak ilgi duydukları caz teorisi ve armonisi, ikinci enstrüman, film müziği, orkestra şefliği, müzik atölyesi gibi pek çok farklı dersi seçmeli olarak alma imkanına sahiplerdir.

50 kişilik dinleti salonu, çalışma ve müzik dinleme salonu, 3 adet toplu derslik, 1 flüt sınıfı,1 keman sınıfı,1 çello sınıfı, 3 piyano sınıfı, 1 oda müziği sınıfı, çalışma sınıfları, bekleme odası ve yemekhaneden oluşan Müzik Bölümü toplam olarak 600 m2 kullanım alanına sahiptir.

Bölüm, sosyal sorumluluk projelerine büyük önem vermektedir. Müziği toplumla buluşturarak, ülkemizde sanat eğitimi konusunda bilinçlenmeye yönelik çalışmalar yapmak ve öğrencilerini de bu bilinçle yetiştirmek bölümün öncelikli hedefleri arasındadır. Tüm bölüm öğrencileri, eğitimlerinin yanı sıra, öğretim elemanlarının öncülüğünde, çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde görev alacaklar ve bu bilinç ile eğitimlerini tamamlayacaklardır.

Canlandırma Film Bölümü

Fakülte Sayfası

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 8.0 out of 10 based on 2 ratings

Bu Haberi Sende Yayınla

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş