Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1997’de ilk dekanımız Prof. Dr. Ünal Demirarslan’ın çabalarıyla kurularak 1997-1998 eğitim-öğretim yılına Kocaeli Üniversitesi’nin Arslanbey Kampüsü’nde başlamış; 1998-1999 eğitim-öğretim yılında ise Hereke Borusan Yerleşkesi’ne, 1999 depreminin ardından onarılan Sümerbank lojmanları binalarına taşınmıştır.

Fotoğraf Bölümü
Dijital devrimin fotoğraf alanında gerçekleştirdiği büyük değişiklik, Fotoğraf Bölümünün ağırlıklı olarak dijital görüntü teknolojilerine yönelmesine sebep olsa da, eğitim programında hala siyah beyaz fotoğraf ve karanlık oda teknikleri, alternatif baskı yöntemleri gibi dersler bulunmakta, böylece hem geleneksel hem de çağdaş iki disiplinin birden verildiği bir eğitim sistemi amaçlanmaktadır. Amaç, öğrenciye seçme şansı tanımak ve fotoğraf disiplininin tüm yönlerine hazırlıklı öğrenciler yetiştirebilmektir. Bu anlamda öğrencilere, siyah beyaz ve renkli baskı makineleri, bilgisayar, teknik kamera, stüdyo ışıklandırmaları ve diğer araç gereçleri gibi faydalanabilecekleri her türlü ekipman sağlanmıştır.

Program, öğrencilerine, tarihi fotoğraf proseslerinden belgesel fotoğrafa, fotojurnalizmden kurgu fotoğrafına, stüdyo fotoğrafından ticari fotoğrafa ve fotoğraf teorisinden dijital görüntü üretme/işleme ünitelerine kadar büyük bir yelpazede çalışma alanı sunmaktadır.

Fotoğraf Bölümü, üretken, yetenekli, yaratıcı ve fotoğraf endüstrisine entegre olabilen fotoğrafçılar yetiştirme misyonunu benimsemiştir ve öğrencinin kendi hedeflerine ulaşabilmesinde, ona en yetkin becerileri kazandırabilmeyi, en iyi eğitmenleri ve en iyi eğitimi vermeyi görev bilmektedir.

Grafik Bölümü
2002′de Fotoğraf ve Grafik Sanatları Bölümü içerisinde Grafik Anasanat dalı olarak eğitime başlayan grafik programı, yeniden yapılandırılarak, 2009-2010 eğitim yılından itibaren Grafik Bölümü olarak eğitimini sürdürecektir.

Bölümümüz, ülkemizde ve dünyada grafik sanatının güncel açılımları konusunda öğrencilerini bilinçlendirirken, sanatsal yaklaşım ve grafik becerileri konusunda donanımını arttırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda program, Temel Sanat, Grafik Anlatım Teknikleri, Perspektif, İllüstrasyon, Bilgisayar Grafiği, Tipografi, Ambalaj Grafiği, Desen, İnteraktif Medya, Yayın Grafiği, Reklam Analizi, Çizgi Film Animasyon, Masaüstü yayıncılık gibi dersleri içermektedir. Ayrıca, seçmeli atölye dersleriyle öğrencinin kendi disiplini dışında bir başka sanat disiplininden ders alması sağlanarak, sanatsal/tasarım dilinin zenginleşmesi amaçlanmaktadır.

Bölümümüz, günümüzün yaratıcı sanatçı ve tasarımcılarını yetiştirirken öğrencilerinin entelektüel gelişimini de önemsemekte, düşünen, sorgulayan ve araştıran bir öğrenci profilini hedeflemektedir. Bu doğrultuda, teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra alanında deneyimli sanatçı ve tasarımcıların seminer ve konferanslarıyla eğitim desteklenmektedir.

Bilgi ve özgüveni olan grafik tasarım öğrencileri, mezun olduktan sonra, reklam ajanslarında, basılı görsel interaktif medyada, grafik tasarım disiplininin sahip olduğu geniş bir yelpazede, Yaratıcı Yönetmen, Sanat Yönetmeni, Yardımcı Grafiker, Görsel Yönetmen, Görsel Sayfa Yönetmeni, Özgün Grafik Tasarımcı, Animatör, Bilimsel ve Teknik İllüstratör, Reklam Storyboad İllüstratörü, Çocuk Kitapları İllüstratörü, Web Arayüzü Tasarımcısı, Çizgi Film Karakter Yaratma, Baskı Teknikeri olarak çalışabilmektedir.

Heykel Bölümü
Heykel Bölümü önce Plastik Sanatlar Bölümüne bağlı bir anasanat dalı olarak kurulmuş ve 2002′de ilk öğrencilerini almıştır. 2006′da Plastik Sanatlar Bölümünün revizyonu sürecinde, Heykel Anasanat Dalı da bağımsızlaştırılmış ve Heykel Bölümü adını almıştır.

Heykel Bölümü, heykelin özel yapısının gerekliliklerinin yanı sıra, Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Tasarım gibi çağdaş teknolojik yaklaşımlara açık ve Takı Tasarımı gibi sektörel ihtiyaçlara yönelik bir eğitim anlayışı ile öğrencilerini farklı istihdam alanlarına hazırlamaktadır.

Fakültenin seçmeli ders ve atölyelere dayalı disiplinlerarası yaklaşımıyla desteklenerek yürütülen eğitim sonunda, çağdaş sanat ve tasarım alanlarına katkı sağlayabilecek yaratıcı sanatçıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bölüm mezunları, heykeltraş, tasarımcı sanat eleştirmeni, galerici olarak resmi ve özel kurumlarda çalışabilecekleri istihdam alanlarına sahiptir

Müzik Bölümü
Müziği iyi bilen, nitelikli sanatçı ve bilim adamlarının yetişmesine lisans ve yüksek lisans düzeyinde katkıda bulunmak bu bölümün başlıca amacıdır. ”Performans” ve “Müzikoloji” olmak üzere iki anasanatdalından oluşan bölümde, lisans düzeyinde “Performans”, “Müzikoloji” ve yüksek lisans düzeyinde de “Müzikoloji” alanında eğitim verilmektedir. Performans anasanat dalı lisans programının kontenjanı 20 kişi, Müzikoloji anasanat dalı lisans programı kontenjanı ise 10 kişi olarak belirlenmiştir. Müzikoloji yüksek lisans programı kontenjanı ise 5 kişidir.

Orta öğretim diplomasına sahip olmak, üniversiteye giriş sınavlarında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nce öngörülen taban puanı almış olmak, müzik bölümünce yapılacak olan özel yetenek sınavlarını başarmış olmak, bu bölüme lisans öğrencisi olarak kabul edilebilmek için yeterlidir. Yüksek lisans programına ait giriş sınavı bilgileri ise bölüm başkanlığı tarafından her sene güncellenerek ilan edilmektedir. Performans Anasanat Dalı eğitim sürecinde ağırlıklı olarak, Piyano, Gitar, Flüt, Klarnet, Şan, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrabas, Orkestra – Oda Müziği ve Müzik Teorisi alanlarında eğitim verilmektedir. Müzikoloji Anasanat Dalı eğitim sürecinde ise ağırlıklı olarak, Müzikoloji biliminin temellerine ek olarak Armoni, Kontrpuan, Müzik Biçimleri, Eser Analizi, Enstrumantasyon, Orkestrasyon, Kompozisyon, Türk Bestecileri, Müzikte Dönemler konularında eğitim verilmektedir.

Resim Bölümü
Bölüm, 1997′de Resim Bölümü adıyla ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçmiştir. 2002′den itibaren ise interdisipliner bir anlayışla yeniden yapılandırılmış ve Resim ve Heykel Anasanat dallarından oluşan Plastik Sanatlar Bölümüne dönüştürülmüştür.

Bu sürecte, resim ve heykel disiplinlerinin sentezine yönelik olarak yürütülen eğitimde, ilerleyen zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar, resim ve heykel disiplinlerinin özerk akademik yapılanması sonucunu getirmiştir. Böylece 2006′da Resim ve Heykel Anasanat dalları bağımsızlaşıp bölüm kimliğini kazanmış; bölüm de yeniden Resim Bölümü adını almıştır.

Resim Bölümünün eğitim perspektifini konumlandıran temel ilke, interdisipliner yaklaşımının yanında klasik eğitime de bağlı kalarak öğrencinin resmi tarihsel süreç içinde kavramasını sağlamaktır. Bölümün mezunları, bağımsız atölyelerde bireysel olarak sanat çalışmalarını sürdürebilecekleri gibi, sanat eleştirmenliği, resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarda sanat danışmanlığı, galeri yöneticiliği ve sanat eğitimciliği yapabilirler

Seramik Bölümü
2006 yılında kurulan Seramik Bölümü, ilk öğrencilerini 2007-2008 eğitim ve öğretim yılında almıştır. Seramik Bölümünde, yaratıcılığın tasarım bilgisiyle desteklendiği atölye çalışmaları seramik teknik ve teknolojilerine ilişkin teorik ve uygulamalı dersler ile çağdaş sanat yaklaşımlarının kavranıp tartışılabileceği teorik dersler, dört yıllık eğitim programı içerisinde yer almaktadır. Bunun yanında, seçmeli atölye dersleriyle öğrencinin kendi disiplini dışında bir başka sanat disiplininden ders alması sağlanarak, sanatsal/tasarım dilinin zenginleşmesi amaçlanmaktadır.

Bölüm, sanat ve tasarımın yaşama katılmasına seramik disiplini aracılığıyla katkıda bulunmayı, coğrafyamızın varolan değerlerini, evrensel boyutlara taşıyarak yeni değerler üretebilecek yaratıcı sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır

Temel Eğitim Bölümü
2008’de faaliyete geçen Temel Eğitim Bölümü’nün amacı, öğrencilerin branşlarıyla ilgili derslerinin yanı sıra sanat kültürlerini, buna bağlı olarak vizyonlarını ve ayrıca yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunacak dersler sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan Temel Eğitim Bölümü dersleri, başlıca iki grupta toplanmaktadır. Birinci grup, TEB kodlu olup bazı bölümlerin programlarına zorunlu olarak aldıkları ve doğrudan Temel Eğitim Bölümü kadroları tarafından yürütülen; ikinci grup ise yürütüldüğü bölüme ait kodla anılan, ancak Temel Eğitim Bölümü “Genel Seçmeli Dersler” havuzunda yer alan derslerdir. İkinci grupta bulunan dersler, “Seçmeli Ders (Teorik Ders)” ile “Seçmeli Atölye (Uygulamalı Ders)” olmak üzere iki gruba ayrılan ve yürütüldüğü bölümün dışındaki bölümlerin öğrencileri tarafından da seçilebilen dersler olarak düzenlenmiştir.

Temel Eğitim Bölümü, bünyesindeki zorunlu dersler ile seçmeli dersleri bir merkezden yürüterek akademik kadro, altyapı ve donanım gibi kaynakları yüksek verimde kullanmayı, bu konuda hızlı ve sürekli çözümler üretmeyi hedefler. Bölümlerin önerdiği ve alanla sınırlı olan seçmeli derslerin yanı sıra, “Genel Seçmeli Ders” havuzuyla öğrencinin eğilimine göre yararlanıp tercihleri doğrultusunda çeşitlendirebileceği çok boyutlu zengin bir sanat kültürü ve uygulaması seçeneği sunmak, bölümün diğer hedefleri arasında yer alır. Temel Eğitim Bölümü, günümüzde disiplinlerarası sınırların saydamlaştığı sanat ortamına hazırladığımız öğrencilerimize, Fakültemiz vizyonuna ve misyonuna koşut fonksiyonuyla gelişen bir içerik sunar.

Sahne Sanatları Bölümü
2004 yılında kurulan, 2006′da ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçen Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık, Oyunculuk ve Sahne Tasarımı Anasanat dallarını içerir. Bu anasanat dallarında genel olarak ayrı ayrı verilen lisans eğitimi ve öğretimi süresince, öğrencilerin, derslerde ve ders dışı çalışmalarda, ortak yaratım olanağını yakaladıkları irili ufaklı tiyatro yapımları, onların tiyatronun kolektivizmini özümsemesini ve profesyonel deneyim kazanmalarını sağlar. Seyirciye de sunulan bu oyunlar yoluyla, üniversitemiz öğrencileri ve kentin tiyatro bilincinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Bölüm öncelikle tiyatro alanında, yanı sıra sinema, TV, radyo, reklam vb alanlarda oyuncu, oyun, senaryo ve metin yazarları, dramaturg, dekor ve kostüm tasarımcıları, ışık ve efekt uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sahne Sanatları Bölümü tiyatronun sentez sanatı olduğu düşüncesiyle, tiyatronun kendi alt disiplinlerinde varolan geçirgenliğin, bütün sanat disiplinleriyle tiyatro arasında da mümkün olduğu ve olabileceği perspektifini benimsemiştir. Bölüm gelecek yıllarda Fiziksel Tiyatro ve Kukla açılımlarını hedeflemektedir.

Fakülte Sayfası

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Bu Haberi Sende Yayınla

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş