Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

1993­ Yılında kurulan Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Resim, Heykel, Müzik, Seramik, Grafik Tasarımı, Sahne Tasarımı, Sahne Sanatları ve Temel Eğitim Bilimleri (Sanat Bilimleri) Bölümleri bulunmaktadır. 1993–1994 Eğitim-öğretim yılında Resim ve Heykel Bölümleri, 1995–1996 Eğitim-öğretim yılında Müzik Bölümü öğretime başlamıştır. 2006-2007 Eğitim ve öğretim yılında da Seramik Bölümüne öğrenci alınarak öğretime başlanacaktır.
Fakültemiz bugün her bir bölümü için ayrı binalarda yer alan modern sanat ve tasarım atölyeleri, derslikleri, bilgisayar donanımı, akıllı derslikleri, özel yalıtımlı bireysel çalışma odaları, konser ve sergi salonları ile sanatçı adayı öğrencilerimize çağdaş bir eğitim hizmeti sunmaktadır.

Fakültemizde 4 Profesör, 5 Doçent, 5 Yrd.Doç, 25 Öğretim Görevlisi, 7 Araştırma Görevlisi, 11 Okutman olmak üzere toplam 57 öğretim elemanı vardır.

Resim Bölümüne 15, Heykel Bölümüne 10, Seramik Bölümüne 10, Müzik Bölümü Müzik Anasanat Dalına 20, Çalgı Anasanat Dalına 5 olmak üzere her yıl toplam 60 öğrenci alınmaktadır. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı ortalama 1’dir ve bu durum eğitimin niteliğini artırmaktadır.

Fakültemiz Zafer Bayburtluoğlu Sanat Galerisi, öğrenci ve öğretim üyelerimizin yanısıra dışarıdaki sanatçı ve kurumlara da açık olarak hizmet vermektedir. Galeri modern donanıma sahip 3 ayrı sergi salonundan oluşmaktadır.

Öğretim elemanlarımızdan oluşan Güzel Sanatlar Fakültesi Akademik Oda Orkestrası Kayseri’de ve diğer illerde konserler vermektedir.

Erasmus ve Leonardo da Vinci programları çerçevesinde AB ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarıyla öğretim elemanı, öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir. Fakültemizde ayrıca ulusal ve uluslararası toplantılar ve sergiler düzenlenmektedir.

Fakültemiz European League of the Arts (ELIA) ve International Council of Fine Art Deans (ICFAD) üyesidir.

Fakültemiz Bölümlerine ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

BÖLÜMLERİMİZ

TEMEL EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Temel Eğitim Bilimleri (Sanat Bilimleri) Bölümü 2000 yılında kurulmuştur. Bölümün kuruluş amacı fakülte bünyesinde bulunan diğer bölümlerin ihtiyaç duyduğu kuramsal derslere yönelik programları hazırlamak ve yürütmektir.

Ayrıca sanat bilimleri konusunda lisans üstü programlara temel teşkil edecek ve bu programların yürütülmesine destek olacak altyapıyı hazırlamaktır

MÜZİK BÖLÜMÜ

İlk öğrencilerini 1995-1996 eğitim ve öğretim yılında alan Müzik Bölümü, 4 yıllık lisans eğitimi süresince alanında uzman öğretim elemanları yoluyla Türk ve Batı müziği eğitimi vermektedir. Müzik Anasanat Dalı programında ilk 2 yıl her öğrenci için zorunlu olan temel piyano ve ayrıca 4 yıl bireysel çalgı dersleri verilmektedir.

Çalgı Anasanat Dalı programı ile öğrencilerin bir çalgı alanında uzmanlaşması hedeflenmektedir.

Bölüm, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Bölümleriyle işbirliği kurarak Leonardo ve Erasmus programları kapsamında projeler hazırlanması ve bu yolla programların entegrasyonu, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Bölümde öğretim elemanlarından oluşan Akademik Oda Orkestrası ile öğrenci orkestraları, Çok Sesli Koro ve Türk Müziği Toplulukları etkinlik göstermektedir. Sahip olduğu “Klasik Türk Müziği Topluluğu” koro ve solo elemanlarının yanı sıra Ud’dan Kanun’a, Klasik Kemençe’den Keman ve Bendir’e bünyesinde güçlü sanatçı öğretim elemanlarına sahiptir. Topluluğumuz başta üniversite ve Kayseri olmak üzere pek çok ilde konserler vermektedir. 1999 yılında kurulan Oda Orkestramız da aynı şekilde , alanında uzman öğretim elemanlarından oluşan güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Oda Orkestramız Türkiye’nin pek çok yerinde konserler vermiştir. Ülkemizde bulunan diğer orkestralardan farklı olarak Batı çalgıları ile Türk çalgılarını aynı sahnede birleştiren orkestramız, bu yönüyle de büyük ilgi görmektedir.

Bölümümüz, yalıtımlı bireysel çalışma ve öğretim elemanı odaları, akıllı derslikler, koro ve orkestra çalışma odaları, 200 kişilik konser salonu ile modern bir altyapıya sahiptir. Ayrıca büyük konserlerin verildiği bir Kültür Merkezi de bulunmaktadır.

Öğrenciler bölümden mezun olduktan sonra sanatçı, araştırmacı, eleştirmen, sanat danışmanı veya müzik yönetmeni olarak görev alabilirler. Ayrıca orkestra ve korolarda icracı olarak, güzel sanatlarla ilgili eğitim kurumlarında da akademik eleman olarak çalışabilirler. Tezsiz yüksek lisans programını bitirerek MEB’ na bağlı okullarda öğretmenlik yapabilirler.

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

Grafik Tasarımı Bölümü’nün amacı, her türlü görsel tasarım problemini çözebilen, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı tasarımcılar yetiştirmektir. Bölüm; bünyesindeki özgün baskıresim atölyesi, yazılım ve donanım açısından gelişmiş bir bilgisayar laboratuarı, serigrafi atölyesi ile öğrencilerin tüm projelerini okul bünyesinde hayata geçirmelerine imkân verecek durumdadır.

Dünyadaki gelişmeler, iletişim teknolojisinin gelişmesi, ülkeleri ve kültürleri birbirlerine daha çok yaklaştırmıştır. Bu gelişmeler tanıtım ve reklamın önemini bir kat daha arttırmıştır. Grafik Tasarımı Bölümü, teorik ve uygulamaya dayalı çağdaş eğitim programı ve kavramsal problem çözme yetisini geliştiren dersler yardımıyla öğrencilerini, tasarım ve üretim sürecinde bilgisayarı ve interneti en yoğun şekilde kullanabilir duruma getirmektedir. Öğrenciler, kavramsal tasarımdan basılı malzeme aşamasına kadar tüm süreci uygulayarak öğrenmektedir. Grafik Tasarımı Bölümü piyasa ile kurduğu yakın ilişki sayesinde, öğrencilerin gerçek tasarım problemleriyle yüz yüze gelmesini sağlayıp, hayata aktarılabilecek kurum destekli projeler yapılmasına ortam hazırlamaktadır. Bu bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi reklam ajansları, yayıncılık kuruluşları, grafik tasarım atölyeleri, dijital prodüksiyon şirketleri, TV kurumlarının tasarım bölümleri gibi görsel iletişim ile ilgili pek çok alanda çalışabilirler. Adli ve Tıbbi İllüstratör, Basılı Yayın İllüstratörü ve başarılı olmak kaydıyla üniversitelerde Araştırma Görevlisi olabilirler.

Grafik Tasarımı Bölümü, her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı tasarımcılar yetiştirmeyi hedefler. Hedeflenen mezun profili iyi bir tasarımcı olmanın gerektirdiği zengin dünya görüşüne sahip, okuyan, araştıran, yeniliklere açık, duyarlı ve yaratıcı bir kişiliktir.

RESİM BÖLÜMÜ

Resim bölümünün amacı, öğrencilere sanatın uygulamalı ve kuramsal disiplinlerini dengeli bir şekilde kavratmak ve benimsetmektir. Ayrıca öğrencilerin, sanatın doğasını, kökenini, sanatsal düzenleme öge ve ilkeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri kavraması, yaratıcı ve sezgi güçlerinin, nesneler ve arasındaki ilişkileri yorumlayabilme becerilerinin geliştirebilmesi hedeflenmektedir.

Resim bölümü mezunlarının, sanat tarihi bilinci, genel kültür ve alan bilgisi, sosyal ve iletişim becerileri, kendine güven, sanat eserleri hakkında eleştirel yaklaşım gösterebilme ve eserler sergileyebilme, ulusal ve uluslararası temsil becerisine sahip olabilme gibi becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir.

Resim Bölümü’nün öğretim anlayışı çağdaş sanat eğitimi yöntemlerine göre düzenlenmiştir. Ders eğitim-öğretim programında sanat bilimleri, uygulama ve genel kültür içerikli dersler yer almaktadır. Ayrıca program, zorunlu derslerin yanında, öğrencilerin bireysel ilgi alanlarına yönelik seçmeli derslerle zenginleştirilmiştir. Resim Bölümü eğitim-öğretim programı sadece Türkiye değil, aynı zamanda Avrupa Üniversiteler Birliği şartlarına ve kredilendirme sistemine uygun olarak yapılandırılmıştır.

Resim Bölümü binası çağdaş mimari yapısıyla modern çalışmaların yürütülmesine imkân veren yeterli fiziki şartlara sahiptir. Bölümde desen, resim, ipek baskı, gravür, duvar resmi, mozaik, temel sanat eğitimi olmak üzere toplam 10 atölye, 4 derslik, 1 seminer salonu, 1 akıllı derslik bulunmaktadır. Öğretim elemanları bireysel çalışma odalarına sahiptirler.

Resim bölümünde eğitim 8 yarı yıl olmak üzere toplam 4 yıl sürmektedir.

Bölümde öğrencilerin sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla, yurtiçi eğitim, inceleme ve araştırma gezileri düzenlenmektedir.

Bölümümüz, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası yarışma ve sergilere aktif katılımını sağlamakta ve desteklemektedir.

Mezunlar serbest sanatçı, özel ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili kurumlarda araştırmacı olarak çalışabilirler. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim dalı bünyesinde açılan resim öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirdikleri takdirde, Milli Eğitim Bakanlığı’nda ilk ve orta öğretim kurumlarında resim öğretmeni olarak çalışma imkânına sahip olabilmektedirler.

HEYKEL BÖLÜMÜ

Heykel Bölümü 1993-1994 öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Bölümün amacı, çağın olanaklarına uygun olarak öğrencilere heykel sanatının gerektirdiği teknik bilgi ve beceriyi kazandıran, öğrencilerin sezgi gücüyle, gözlem, araştırma ve uygulama yoluyla özgün çalışmalar ortaya çıkarmasını hedefleyen bir eğitim vermektir. Sanat eğitimi 4 yıllık süre içinde modern atölyeler ve dersliklerde teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Bölümde temel heykel atölyelerinin yanı sıra, taş, metal ve ahşap gibi uygulama atölyeleri ile desen atölyesi bulunmaktadır.

Son sınıf öğrencileri 4 yıllık eğitimleri sonunda taş, metal veya ahşap heykel üzerinde yoğunlaşarak, belli bir alanda uzmanlaşırlar ve 4 yıllık sanatsal çalışmalarını rapor ve sergilenecek eser haline getirerek diploma çalışmasıyla lisans eğitimini tamamlarlar.

Mezunları, serbest heykeltıraşlığın yanı sıra, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda sanat eğitimcisi ve sanat danışmanlığı yapabilmektedirler.

Heykel Bölümü, Kayseri yöresine ait volkanik tüf taşlarının (Kayseri taşı) sanatsal alanda kullanılmasına da öncülük yapmış, bu bağlamda çevre belediyelerle işbirliği içerisinde taş işçiliğini gündeme getirmiştir.

SERAMİK VE CAM TASARIMI BÖLÜMÜ

Seramik Bölümü 2006 – 2007 eğitim öğretim yılında 4 yıllık lisans eğitimine başlamıştır. Seramik bölümünün amacı, öğrencilerin eğitimleri süresince seramik alanında gerekli bilgileri kazanmaları, gelişen teknolojileri takip etmeleri, araştırma ve tasarım konularında yeterli beceriye sahip olmaları, sanatsal düşünce ve becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Geleneksel çömlekçiliği ile ünlü Avanos bölgesine yakın olan bölümümüz çamur hazırlama, döküm alçı kalıp, serbest şekillendirme, dekor, ipek baskı, sırlama atölyeleri, teknoloji ve bilgisayar atölyeleri, yüksek derece elektrikli, gazlı ve açık pişirim imkânları ile öğrencilere avantajlı olanaklar sunmaktadır.

Uluslararası Avanos Seramik Sempozyumu, AB Projeleri kapsamında yürütülen Özelleştirme Sosyal Destek Projesi eğitim danışmanlığı, Aktif İş Gücü Programları İş İstihdamı projelerinden seramik konulu “ÜMESTEP” projesinin yürütülmesi, düzenli olarak yapılan çalıştaylar, seminerler, sergiler ve misafir sanatçı davetleri bölümün etkinliklerindendir.

Seramik bölümünden mezun olan öğrenciler seramik fabrikalarında, özel seramik atölyelerinde, tasarım atölyelerinde ve serbest seramik sanatçısı olarak çalışabilmektedirler. Eğitim sertifikası alan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar ve özel eğitim kurumlarında sanat eğitimcisi olarak görev yapabilmektedirler.

Detaylı bilgi için tıklayınız

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Bu Haberi Sende Yayınla

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş