Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Evrensel ve ulusal düzeyde plastik sanatlardan müziğe, görsel sanatlardan sahne sanatlarına, sanatın her alanında eğitim vermek üzere Ege Üniversitesi’ne bağlı olarak 1975 yılında kurulan ve 1982 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi, güzel sanatlar alanında lisans eğitimi veren ülkemizdeki ilk fakültedir. Fakülte, Resim, Heykel, Grafik, Seramik, Tekstil ve Moda Tasarımı (Giyim Tasarımı/Baskı – Dokuma Tasarımı/Moda Aksesuar Tasarımı), Geleneksel Türk Sanatları (Eski Çini Onarımları/Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri/Tezhip), Sahne Sanatları (Sahne Tasarımı/Oyunculuk/Dramatik Yazarlık), Fotoğraf, Müzik Bilimleri (Müzik Bilimleri/Müzik Teknolojisi), Film Tasarımı (Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi/Film Tasarımı ve Yönetmenliği/Film Tasarım ve Yazarlık/Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi) ve Temel Eğitim olmak üzere 11 bölümden oluşmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesi ÖSS’den geçmiş olmanın yanı sıra özel bir yetenek sınavıyla öğrenci kabul eder.

Mezunlar, resim, baskı resim, enstalasyon, heykel, grafik tasarımı, üç boyutlu tasarım, illüstrasyon, animasyon, basın yayın grafiği, endüstriyel seramik tasarımı, giyim tasarımı, dokuma ve baskı, aksesuar tasarımı, çinicilik ve çini onarımı, tezhip/hat sanatı, restorasyon, basın fotoğrafçılığı, reklam fotoğrafçılığı, oyunculuk, oyun yazarlığı ve dramaturgi, sahne ve sinema-TV set tasarımı, tiyatro eleştirmenliği, tiyatro araştırmacılığı, senaryo yazımı, yönetmenlik, müzik bilimi, müzik teknolojisi vs. alanlarda çalışabilirler

RESİM BÖLÜMÜ
1983-1984 öğretim yılında eğitime başlayan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü , nitelikli ve alternatif sanat eğitimi anlayışı ile kısa sürede ve kendi modelini yaratacak bir şekilde kurumsallaşmıştır. Geleneksel “atölye” sisteminin benimsenmediği bu yaklaşımda, tüm öğretim kadrosu; öğrenciyi ilgi, yetenek ve kapasitesi doğrultusunda yönlendirmeye çalışır. “Kişiye özel” gerçekleşen bir eğitim anlayışı olarak da tanımlayabileceğimiz modelde öncelikli olan, öğrencinin düşünce ve algılama süreçlerini geliştirecek bir genel sanat kültürünün oluşumudur. Bu birikim üzerinde sanatı “disiplinler arası bir uygulama alanı” olarak benimseten bir düşünce ise giderek netleşmektedir. Sonuçta, sağlam bir görme / algılama yetişi üzerinde yapılanan, gelişen bilinç niteliği üzerinde pekişen ve çeşitlenen yeni, çağdaş ve deneysel çabalara da uygun zeminler hazırlanmaktadır.

Plastik sanatlar eğitiminde gelenekselleşen “Atölye” sistemine karşı, yirmi yılı aşan bir süredir uygulanan, birden fazla öğretim elemanlı ders-atölye sistemi, özellikle sanat eğitiminin bireyselleşmeyi öngören ikinci yarısında öğrencinin yeteneği ve ilgi alanları doğrultusunda alternatif yönlendirmelere fırsat tanıyan bir uygulama olmasıyla dikkat çekicidir. Öğretim elemanlarının uzmanlaştığı konu ve çalışma alanlarında öğrencilerle doğru zamanda buluşturulması, değişmez ve tartışılmaz sanılan birçok düşünceyi yeniden sorgulamayı gündeme getirmektedir. Bu şekilde güncellenen ve dinamik bir hal alan eğitim sürecinde, çalışma konularını, geliştirilmiş proje’ler halinde belirleme eğilimi, büyük ölçüde denenen, verim alınan ve “yaratılıcılığı geliştiren” bir yöntem olarak görünmektedir. Sanatsal sorunların bazı/seçilmiş kavram/motifler bağlamında netleştirilerek psikolojik, kültürel, sosyal ve tarihsel dayanaklarıyla araştırılmasına zemin hazırlayan bu eğilim; öğrenciyle kurulan “kişiye özel” eğitim ilişkisini daha ilgi çekici ve dinamik bir hale getirebilmektedir. Salt görüntü nakliyle ve yetenek-beceri icrasıyla yetinilmeyen bu süreçte, öğrencinin algılama, kavrama, düşünme ve ifadelendirme düzeylerinin geliştiği, yaşantı içeriğine uygun nitelikli çözümlerin peşine düştüğü gözlemlenmektedir. Sık sık yapılan ortak eleştiri ve değerlendirme seanslarıyla öğrencinin genel gelişiminin takip edildiği bu sistemde, asıl olan; öğrencinin kişilik ve düşünce yapısına, tercihlerine uygun biçimde gelişen dirençli ve sürekli bir sanat tavrını ortaya çıkarmaktır.

HEYKEL BÖLÜMÜ
1986/87 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlayan Heykel bölümü, kurulduğu günden beri programında yaptığı değişikliklerle kendini sürekli yenileyerek, sanat dünyasına alanında donanımlı; belirli düzeyde bilgi birikimine sahip; kendine güvenen ve çağını yakalayan yaratıcı bireyler kazandırmayı hedeflemiştir.
Heykel Anasanat Dalı eğitim ve öğretim programı, Türkiye’de ve dünyada bu dalda eğitim yapan üniversitelerin lisans programları ile ülkemizdeki orta öğretimin niteliği dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu programda, bölümün temel dersi niteliğindeki heykel dersleri (Heykel 1,2,3,4,5,6,7 ve 8) hem geleneksel hem de çağdaş malzeme ve tekniklerle biçimlendirme sorunlarını inceleyen; kompozisyon ve anlatım olanaklarını araştıran; özgünlüğü sorgulayan bir süreci kapsayacak şekilde eşit miktarlarda (12’şer saat) dört yıla yayılmıştır. Mesleki teknikleri öğretmeyi amaçlayan uygulamalı dersler (Kalıp Teknikleri, Ağaç-Taş Heykel Teknikleri, Metal Heykel Teknikleri, Döküm Teknikleri, Temel Fotoğraf, vb) alt sınıflara çekilip; içerikleri bilgilendirmeye dayalı teorik dersler (Sanat Tarihi, Mitoloji, İkonoloji, Sanat Psikolojisi vb)ara sınıflara, yoruma dayalı teorik dersler (Sanat Eseri Çözümlemeleri, Toplumbilim, Sanat Felsefesi,vb) ise üst sınıflara konmuştur.

Ayrıca heykel bölümünde uygulanmakta olan program dahilinde I.II. ve III. yılın sonunda 160’ar saatten toplam 480 saat pratik çalışma yaptırılır. Dört yıl süren bu eğitim ve öğretim programı bir diploma çalışmasıyla tamamlanmaktadır.

Heykel Bölümünde öğrenim I. yılın sonunda öğrencinin çalışacağı atölyeyi seçme sistemine dayanır. Heykel Bölümünde okuyan öğrenci Modelaj, Doğrudan Biçimlendirme Heykel Atölyesi ve Serbest Anlatım Heykel Atölyelerinden birini seçer; bir aylık deneme süresi sonunda hangi atölyede çalışacağı konusundaki kararını kesinleştirmiş olur. Bu seçim her yarıyıl başında yeniden yapılır. Her dönem aynı atölye seçilebileceği gibi farklı atölyeler de seçilebilmektedir.

GRAFİK BÖLÜMÜ
Grafik Bölümü, kurulduğu 1983 yılından bu yana lisans ve lisansüstü eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin plastik sanatlar grubundaki en popüler bölümüdür. Her yıl düzenlenen giriş sınavlarında yoğun bir başvuru arasından en üst dilimdeki öğrencileri seçmektedir. Kuruluşu, zamanının dikkate değer okullarından mezun değerli öğretim üyesi sanatçıların katkılarıyla gerçekleşmiştir. Dünyadaki değişimler ve gelişimler eğitim programında etkilerini güçlü bir biçimde sürdürmüştür. Dört yıllık lisans eğitimi veren bölüm, kuruluşundan bu yana yaklaşık 270 mezun vermiştir. Dört yıllık eğitimin birinci aşaması iki yıllık dönemdir. Bu dönem önlisans düzeyindeki eğitimi içermektedir. İlk iki yarıyıl temel sanat eğitimi ve teorik bölüm dersleri ile birlikte teorik ortak dersler okutulmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yarı dönemde temel grafik eğitiminin yanı sıra özgün grafik baskı, layout ve desen dersleri ile birlikte bölüm ve ortak zorunlu dersler verilir. Beşinci yarıldan başlamak üzere öğrenciler yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda seçmeli derslere yönlendirilir. Beş, altı, yedi ve sekizinci dönemler ağırlıklı seçmeli dersler olmak üzere zorunlu grafik tasarım ve tipografi derslerinin yanında teorik alanları içermektedir. Dört yıllık lisans eğitimini (dersler ve stajlar) tamamlayan öğrenci, hazırladığı bitirme projesinde geldiği noktayı kamuya açık bir jüride kuramsal savunusuyla birlikte uygulamalı işlerini sergiler ve mezun olmaya hak kazanır. Grafik Bölümü’nde eğitim süreci, birebir öğrenci temelli yürütülmektedir. Öğretim elemanları, öğrencileri yakından tanımakta ve ilgi alanları hakkında iletişime girebilmektedirler. İletişimin öğrencilere yansıması, olumlu sonuç vermekte ve her öğrenci yapılan doğru yönlendirilmeyle istediği bir alanda, yoğun olarak kendini geliştirebilmektedir. Eğitim sürecindeki yatay ve dikey ilişkilerin doğal beklentisi olarak Grafik Bölümü’nün hedefi, evrensel anlamda grafik tasarım problemini algılayan, tanımlayan ve çözüme ulaştıran yaratıcı sanatçı adayları yetiştirmektir. Ayrıca gelecek yıllarda interdisipliner alanlarda akademik yetkinliği sahip bireyler yetiştirmek adına; mezuniyet projelerinde farklı alanlarla grafik tasarımı birleştiren öğrencilere de destek verilmektedir. Grafik Bölümü’nün diğer bir amacı da Türkiye koşullarında grafik tasarım eğitimini gerçekleştirebilecek ve sürekliliği sağlayabilecek öğretim elemanlarını yetiştirmektir. Bölüme bağlı araştırma görevlileri, akademik eğitimleri yanında ayrıca eğitmenlik pratiklerini de geliştirmektedirler. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, çeşitli üniversitelerden gelen araştırma görevlilerinin, lisansüstü eğitimlerini vermekte ve akademik kariyerlerini tamamlamaları için ortam hazırlamaktadır.

TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ
Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü 1977-1978 Akademik yılında, tasarım alanında lisans derecesine eşdeğer dört yıllık üniversite eğitimi vermek amacıyla kurulmuştur. Mezuniyet dereceleri:

Lisans derecesi (BA), Yüksek Lisans Derecesi (MA), Sanatta Yeterlik Derecesi (PA)

Bölümün görevi kapsamlı bir eğitim programı sayesinde uzmanlaşmış profesyonel becerileri oluşturmak ve geliştirmektir. Tasarım programında dört özel alan bulunmaktadır:

Tekstil Tasarım Anasanat Dalı
Moda Giyim Tasarım Anasanat Dalı
Moda Aksesuarları Tasarımı Anasanat Dalı

Bölümümüzdeki derslerin amacı, öğrencinin kendi yaratıcılığını, uyumunu geliştirmek, sanatsal ve ticari gereksinimleri karşılayabilmeyi öğretmektir. Öğrencilerin akademik çalışmalara didaktik ve yaratıcı yaklaşımları kültürel dersler, tasarım stüdyosunda yaratıcı çalışmalar, teknik dersler, araştırmalar, işletmelere teknik geziler, seminerler, sergiler ve 75 günlük staj deneyimi ile desteklenmektedir. Görsel düşünme, tasarım becerileri, malzeme bilgisi, teknik üretim yöntemleri, sanat ve tekstil tarihi konularına yoğunlaşılmaktadır. Projeler ve stajlar eğitimin tüm aşamalarında anahtar role sahiptir. Kapsamlı ve yenilikçi yaklaşıma sahip tekstil tasarımcıları eğitim sürecimizin önemli hedefidir. Düşünce açıklığına ve yenilikçiliğe vurgu yapılmaktadır. Kavramsal ve algılamaya yönelik yetenekler de geliştirilmekte ve desteklenmektedir.

Üçüncü ve dördüncü yıllarda öğrencinin araştırma alanına gore projelere yoğunlaşılmakta iken, ilk iki yıl genel tasarım, sanatsal ve teknik dersler ve temel mesleki bilgileri içermektedir. Öğrenciler temel bir çalışma alanı seçerler ve temel tasarım, genel sanat tarihi, bilgisayar destekli tasarım, giyim tarihi, tekstil tarihi, sanat felsefesi, tekstil ve üretim teknolojileri dersleri (dokuma, baskı/boya/bitim işlemleri, moda, giyim, aksesuar), moda ve tekstil pazarlama, çağdaş tekstil sanatı, iş hukuku, yöntembilim, kolleksiyon ve portfolyo hazırlama, mezuniyet projesi gibi derslerle programı tamamlarlar. Öğrenciler mezuniyet diplomalarını almadan önce bir tez hazırlayıp savunarak dört yıllık eğitimlerini tamamlarlar. Mezuniyet projelerinin bir işletmeyle işbirliği halinde yapılması tercih edilmektedir. Mezunlar sektörün önde gelen firmalarının tasarım ve üretim bölümlerinde, hem de serbest sanatçı ve tasarımcı olarak çalışmaktadırlar. Deneyimli akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası sergiler, konferanslar, sempozyumlar, yarışmalar ve fuarlara katılarak bölümümüzü başarıyla temsil etmektedirler. Dokuma, baskı, moda giyim ve moda aksesuar tasarım stüdyolarımız bir çok özgün ürünleri tasarlamak ve yaratacak şekilde iyi donanıma sahiptir.

Tekstil ve Moda tasarım Bölümü LLP (Yaşam Boyu Öğrenme Programı)/ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programının bir üyesidir ve Avrupalı ortaklarla ikili anlaşmaları vardır. Bu program çerçevesinde karşılıklı olarak öğrenci ve akademisyen değişimleri gerçekleştirmekteyiz. Ulusal ve uluslararası üniversiteler, enstitüler, işletmeler ve ortaklarla işbirliğiyle yapılan çalışmalar ve projeler eğitim sürecimiz açısından büyük öneme sahiptir ve değerli etkinliklerdir. “Tekstilde Vizyonlar” 13. ETN Uluslararası Tekstil Konferansı, Sergi and Atelye Çalışmaları Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü tarafından, ETN (European Textile Network) ile işbirliği halinde Eylül 2005’de İzmir’de düzenlenmiştir. (http://web.deu.edu.tr/etn/htm/tr_01b.htm)

Baskı Tasarımı
Kumaş, ev tekstilleri ve dekoratif elementlerdeki geleneksel ve çağdaş tekniklere ait baskı süreçleriyle ilgili tasarım yöntemlerinin yanısıra 2 boyutludan üç boyutluya sanatsal çalışma öğretilir. Çeşitli stil ve tekniklerde el ve dijital baskılar çalışılır. Öğrenciler yaratıcı tasarım projelerini bilimsel araştırmayla destekleyerek yürütmeyi öğrenirler. Tekstil tasarımı, tekstil maddeleri, kumaş bilgisi, tekstil boya ve baskı teknolojisi, dokuma tasarımı, giysi tasarımı, bilgisayar destekli baskı tasarımı, el baskı teknikleri ve prezentasyon eğitimimizi destekleyen ana derslerdir. Ulusal Tekstil Fuarlarına katılımlarımız ve Baskı Tasarım Yarışmaları düzenleyen Taç ve Kom gibi önde gelen firmalarla işbirliklerimiz bölümümüz ve öğrencilerimize bir çok yararlar sağlamaktadır.

Dokuma Tasarımı
Temel dokumanın esası, materyaller, dokuma teknikleri, dokuma tezgahları ve kompozisyon yöntemleri hem el dokumacılığı hem Vision Dobby, Vision Jacquard, and Most Product gibi dijital CAD-CAM programlarında tanıtılır. Katlı dokumalar, yüksek teknolojik tekstiller, ev tekstilleri, kumaş, dekoratif tekstiller, 2 ve 3 boyutlu karışık çalışmalar da öğretilmektedir. Dokuma teknikleri, Tekstil tasarım yöntemleri, Tekstil malzemeleri, kumaş bilgisi, Tekstil boya ve baskı teknolojisi, Dokuma tasarımı, Giysi tasarımı, Bilgisayar destekli dokuma tasarımı, Örme tasarımı ve prezentasyon başlıca derslerden bazılarıdır. Uluslararası kumaş fuarları yakından takip edilmekte, giysilik kumaştan ev tekstili ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde estetik ve teknik kriterleri yüksek, endüstriye yönelik dokuma tasarım eğitimi verilmektedir.

Moda Aksesuar Tasarımı
Moda aksesuar tasarımı moda deri ve takı ürünlerinin fonksiyonel ve estetik tasarımını ve üretimini kapsanaktadır. Ayakkabılar, çantalar, kemer, güneş gözlükleri ve saatler gibi deri ve metal dersleri ve kavramsal projeler öğretilmektedir. Öğrenciler temel kuyumculuk ve deri ürün üretim tekniklerini ve hem de kendi tasarımlarını yaratmak üzere malzemeleri öğrenirler. El ile çizim, üç boyutlu çizim, bilgisayarlı tasarım-3D Studio Max, Rhinoceros vd. Öğretilir. Teknik çizim I,II, moda aksesuar tasarımı I,II,III, CAD Aksesuar tasarımı, üç boyutlu modelleme, takı tasarımı, kuyumculuk teknikleri, moda grafiği, aksesuar tarihi, takı tarihi, deri işleme teknikleri, ayakkabı yapım teknikleri, kolleksiyon hazırlama, prezentasyon başlıca derslerden bazılarıdır.

Moda Giyim Tasarımı
Moda Giyim Tasarımı Programı, Türk Tekstil ve Giyim Endüstrisinin profesyonel moda tasarımcısı ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştur. Bu programda görev alan akademik kadro ve dışarıdan görevlendirmeli öğretim görevlilerinin hemen hemen tamamı tecrübeli moda tasarımcılarından, konfeksiyon uzmanlarından, ürün geliştiricilerden ve hazır giyim teknolojistlerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin eğitimi, çeşitli modaevlerine, tekstil ve hazır giyim firmalarına yapılan alan araştırmaları, teknik geziler, staj ve pratik çalışmalarla desteklenmektedir. Öğrenciler GGT – Gerber Garment Technology – Artworks, ASSYST – AssyCAD and AssyLAY, vb. ileri CAD/CAM sistemleri ile bilgisayar destekli tasarım ve üretimi öğrenirler. Son sınıfa gelen öğrenciler bayan giyimi, erkek giyimi, çocuk giyimi, iç giyim, abiye giyim gibi seçtikleri alanlardan birinde uzmanlaşırlar. Moda tasarımı I, II, III, Bilgisayar destekli moda tasarımı (Gerber clothing technology, Art Works by Assyst, AssyCAD and Assylay CAD/CAM), drapaj, moda grafiği prezentasyon, kumaş bilgisi, dikim ve kolleksiyon hazırlama başlıca derslerden bazılarıdır.

SERAMİK VE CAM TASARIMI BÖLÜMÜ
Seramik Bölümü 1987 —88 Öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Seramik Bölümü eğitim ve öğretim programı, bu dalda Öğretim yapan üniversitelerin lisans programları ve ülkemizdeki ortaöğretim koşulları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Dört yıl süreli bu programın birinci yılında Temel Sanat Eğitimi ve Seramik Tasarımı gibi uygulamalı dersler dışında, kuramsal ağırlıklı, sanat ve kültür dersleri yer almakta, ikinci yılda ilk yıldan başlatılan atölye ve teknoloji dersleri yoğunlaştırılarak ve Alçı Şekillendirme gibi diğer uygulama dersleri eklenerek, uygulamaya ağırlık kazandırılmaktadır. Belirli bir sanat formasyonuyla seramik mesleki formasyonu için hem kuramsal hem uygulamalı disiplinlerle sürdürülen eğitim ve öğretim, üçüncü yıldan itibaren,

a ) Serbest Seramik Tasarımı,
b ) Endüstriyel Seramik Tasarımı,

gibi mesleki uzmanlık dallarına yönelmekte, eğitim ve öğretim bir bitirme projesiyle sona ermektedir.

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ
Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı olan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 1986–1987 öğretim yılında eğitime başlamıştır ve üç anasanat dalında eğitim vermektedir.

Bölüm, Anasanat dallarında verdiği kuramsal ve uygulamalı eğitimle; kendi alanlarında geçmişte var olan kaynakları gün ışığına çıkaracak, onarımlarını gerçekleştirecek, günlük yaşama geçirilmelerinde ve korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasında etkin görevler alacak bilinçli sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölüm, kuruluşundan itibaren Geleneksel Türk Sanatları tanıma, tanıtma, koruma ve yaşatma yoluyla gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bir çok sempozyum, sergi, uygulama ve proje gerçekleştirmektedir

Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı

1986–1987 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Eğitimin amacı, geleneksel tekstiller alanında geçmişten günümüze aktarılan kaynakların aydınlatılması ve belgelenmesi, var olan birikimin korunması, onarımı ve günlük yaşama geçirilebilmesi konularında gerekli bilgilerle donatılan ve tasarım açısından yeni öneriler sunabilen öğrenciler yetiştirmektir. Bu nedenle, anasanat dalımızda eğitim alan öğrenciler, uygulamalı eğitimin yanında, kuramsal bilgilerle de donatılmaktadır.

Öğrencilerimiz, ülkemizin bir çok yöresinde işlevini koruyan ve ülke ekonomisine katkısı küçümsenemeyecek boyutlarda olan geleneksel tekstiller alanında ileriye dönük ürün verecek, bilinçli bir tasarımcı kuşağının oluşmasında katkıda bulunacaklardır.

Çinicilik ve Çini Onarımı Anasanat Dalı

1987/88 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Eğitimin amacı, bu anasanat dalında yetişecek elemanlarla, kendi alanlarında geçmişte varolan kaynakları gün ışığına çıkaracak, onarımları gerçekleştirecek ve günlük yaşama geçirilmelerinde etkin görevler alacak uygulamalı eğitimin yanında kuramsal bilgilerle donatılmış bilinçli bir sanatçı kuşağının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Anasanat dalı öğrencileri geleneksel çiniciliğimizin günümüzde değerlendirilmesi için gerekli tüm seramik bilgilerini almaktadırlar. Birinci yıl anasanat dalı derslerine temel oluşturmak üzere temel sanat eğitimi ve bu eğitimi destekleyecek kuramsal bilgileri içeren derslerle süren eğitim, İkinci ve üçüncü yıllarda tasarım-uygulama ağırlıklı derslerle devam etmektedir. Ayrıca bu alanlara yönelik koruma ve restorasyon dersleri de programda yer almaktadır.

Tezhip Anasanat Dalı

1986–1987 Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Birinci yıl temel sanat eğitimi alan öğrencilerimiz, ikinci yıldan itibaren yazma eserlerdeki (kitap) üç temel unsur olan yazı Hüsn-ü Hat, cilt, tezhip (süsleme )ile ilgili desen, kompozisyon eğitimi ve minyatür, ebru dersleri almaktadır. Mevcut eğitim programında alınan tasarım dersleri yeni özgün tasarımlar yapmaya fırsat tanıdığı gibi yapılmış olan kompozisyonların analizi yapılıp eksik veya tahrip olan yerlerin kompozisyon ve desenlerini tamamlayabilecek seviyeye gelmektedirler. Aynı zamanda mimari süsleme konservasyon, restorasyon ve yazma eserlerin koruma ve onarımına yönelik derslerin yer aldığı eğitim programı sayesinde öğrenciler, minyatür ve tezhibin günümüz sanat anlayışı içinde değerlendirilerek, gün ışığına çıkartılıp kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında etkin rol oynamaktadırlar.

FOTOĞRAF BÖLÜMÜ
Fotoğraf sanatının teknik ve estetik boyutlarını kapsayan uygulamalı ve kurumsal bir eğitim programı uygulanmaktadır. Bu sanat dalında öğretim gören öğrenciler birinci sınıftan itibaren profesyonel çalışmalara olanak sağlayan fotoğraf makinesi donanımlarını edinmek ve uygulamalarında kullanacakları her türlü çalışma malzemesini kendileri karşılamak zorundadırlar.

FİLM TASARIMI BÖLÜMÜ
1976 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanan Sinema Televizyon Bölümü, 2009 yılından itibaren “Film Tasarımı Bölümü” adı altında eğitim ve öğretim çalışmalarını yürütmektedir. Film Tasarımı Bölümü, sinema ve televizyon alanında donanımlı, temel sanatsal ve mesleki prensipler açısından duyarlı, çalışmalarında titiz ve kendisini yenilemeye açık araştırmacılar, yazarlar, görüntü yönetmenleri, yönetmenler ve canlandırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölüm, kendisi içinde Film Tasarım ve Yönetmenliği Anasanat Dalı, Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi Anasanat Dalı, Film Tasarım ve Yazarlık Anasanat Dalı ve Canlandırma Filmi Tasarım Yönetimi Anasanat Dalı olmak üzere dört ana sanat dalına ayrılır. Birinci sınıfta alınan dersler her öğrenci için ortaktır ve genel bir kültürel altyapı oluşturmayı hedefler. İkinci sınıftan itibaren, yine birçok ortak kuramsal dersin yanı sıra, söz konusu alan ile ilgili derslere devam edilir. Dördüncü öğrenim yılı başlangıcında, her öğrenci pratik veya kuramsal bir tez konusu seçer, çalışmalarını danışmanlarıyla birlikte yıl içinde geliştirerek, bölüm başkanlığı tarafından belirlenen tarihte teslim eder ve yeterlilik aldığı takdirde mezun olur.

MÜZİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Müzik Bilimleri Bölümü, Müzik Bilimleri Anabilimdalı (MBA) ve Müzik Teknolojisi Anabilimdalı (MTA) programlarında; ülkemizin gereksinim duyduğu Müzik Bilimci ve Müzik Teknolojisi Uzmanı yetiştirmeyi hedefler.

MBA, müziğin sanatsal ve kültürel olgu olarak incelenmesinde gerekli olan yöntem ve tekniklerin öğretilmesini ve konuyla ilgili kültürel birikimi sağlar.

MTA, müzik üretiminin teknolojik boyutunda profesyonel ses kayıt, seslendirme, radyo&tv yayıncılığı, bilgisayarla müzik üretimi gibi alanlara uzman bireyler yetiştirir.

TEMEM EĞİTİM BÖLÜMÜ
Temel Eğitim Bölümü, Fakültenin diğer bölümlerine yönelik Temel Sanat Eğitimi, Temel Fotoğraf gibi sanatsal; Genel Sanat Tarihi, Sanat Felsefesi, Sanat Toplum Bilimi, Sanat Psikolojisi, Mitoloji, İkonoloji, Yöntembilim, Çağdaş Sanat Yorumu, Sanat Eserleri Çözümlemeleri gibi kuramsal derslerle eğitim ve öğretim yapmaktadır. Ayrıca Temel bilgi teknolojileri dersi kapsamında bilgisayar ve programlarının eğitimi verilmektedir.

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

Detaylı bilgi için tıklayınız

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.4/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 5.4 out of 10 based on 5 ratings

Bu Haberi Sende Yayınla

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş