Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi, 1983 yılında 2809 sayılı Kanun ile Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu olarak kuruldu. 1985-1986 Eğitim-öğretim yılında Grafik ve Seramik bölümlerine öğrenci alarak öğretime başladı. Yüksekokul, 1992 yılında Güzel Sanatlar Fakültesine dönüştürüldü. Baskı Sanatları, Cam, Çizgi Film (Animasyon), Grafik, Heykel, İç Mimarlık, Resim, Seramik ve Temel Eğitim (Bu bölüm, servis hizmeti vermekte olup öğrenci almamaktadır.) olmak üzere dokuz bölümü vardır. Fakültemiz, çağdaş eğitim ve öğretimin sürdürülebilmesi için yetkin bir akademik kadroya ve çağa uyum sağlayan teknolojik alt yapıya sahiptir. Ayrıca bir yıllık İngilizce Hazırlık Eğitimi verilmektedir. Yaratıcılık, estetik, çağdaş teknoloji kullanımı ve işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda, öğrencilerin yaratıcılıkları geliştirilerek, alanlarında güçlü bir sanatçı olma ayrıcalığı, tasarımcı kişilik, bilimsel düşünme ve üretme alışkanlıkları kazandırılması amaçlanmaktadır. Mezunlarımız aldıkları eğitim ile sanatçı ve tasarımcı kişilikleriyle istedikleri alanda çalışabilecekleri gibi, formasyon kazanmaları durumunda öğretmenlik de yapabilirler.

Baskı Sanatları Bölümü

Bu program ile Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip olan Baskı Sanatları Bölümü 2000-2001 Eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. Baskı Sanatları Bölümü, eksen aldığı ve üzerinde yapılandığı baskıresim alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu sanatçı ve uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Çağdaş sanata paralel bir anlayışla, bireyin yaratıcı potansiyelini kendi farklılığı ekseninde ortaya çıkarmaya odaklanan Baskı Sanatları Bölümü, bu doğrultuda sanatın doğasını, sanatsal kültürü, görsel düşünceyi ve bunların kavranmasını, özgürce yorumlanmasını gerekli kılacak eğitimi vermektedir. Baskı Sanatları Bölümü, 4 yıllık eğitim programı sürecinde alanın gerektirdiği altyapı donanımını vermeyi, çağdaş sanatçı kimliğine uygun olarak farklılıklara önyargısız yaklaşmayı, özgür düşünebilmeyi, araştırabilmeyi ve problem çözme yöntemlerini geliştirmeyi esas alır. Buna uygun olarak da, kendi alanında çağdaş ve etkin bir program sunarak, öğrencilerin düşünsel ve mesleki gerekler açısından yetişmesini sağlar.Bu bölümden başarıyla mezun olanlar; serbest sanatçı, sanat danışmanı, öğretmen, özel ve kamu kuruluşlarında sanat yönetmeni, ressam; Güzel Sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, üniversite ve yüksek okullarda seçmeli dersler sorumlusu olarak çalışma olanaklarına sahiptirler.

Cam Bölümü

2004-2005 Eğitim-öğretim yılında açılan Cam Bölümü alt yapı ve donanım olarak Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini taşımaktadır. Bölüm, cam sanatı ile ilgili teknik, estetik ve yaratıcı tasarım bilgilerine sahip her açıdan donanımlı cam tasarımcıları yetiştirilmesini amaçlar. Cam Bölümünde kuramsal, teknik ve uygulamalı dersler birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. Derslerin yanı sıra ulusal ve uluslararası eğitim kurumları ve cam atölyeleri ile bağlantı kurularak, seminer, konferans, workshop çalışmaları, inceleme gezileri, staj programları düzenlenerek eğitimin zenginleştirilmesi hedeflenmektedir. Cam Bölümü, 100 kg. kapasiteli ergitme tankı, üç trommel, bir soğutma fırını, pate de verre fırını üç füzyon fırını büyük boyutlu mimari cam fırını, boncuk ve soğuk cam üfleme şalomalarının yanı sıra laboratuvar soğuk cam işleme ünitelerine sahiptir. Mezun olan öğrenciler cam endüstrisinde tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi araştırma kurumlarında akademik eleman olarak görev alabilir ya da serbest sanatçı olarak araştırma ve sanatsal çalışmalırını sürdürebilirler.

Çizgi Film (Animasyon) Bölümü

1990-1991 Eğitim-öğretim yılında öğretime başlayan bölüm, Türkiye’de ilk ve tek çizgi film eğitimi veren kurumdur. Son yıllarda görsel iletişim sektörlerinde (özel televizyonlar, video, animasyon ve multimedya yapım şirketleri, reklam ajansları gibi) ortaya çıkan çizgi film sanatçısı gereksinimini karşılamak amacıyla kurulmuştur. Günümüzde yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla çizgi film sanatı, hemen hemen otomatik üretim sürecine dönüşerek, temel ve türsel niteliğinde önemli değişikliklere uğramış ve bu sanat dalının hem görsel dil dağarcığı, hem de kullanım alanları genişlemiştir.Bugün çizgi film sanatçısı için en önemli gelişme, çağımızın hızla değişen toplumu içerisinde kendisine ”meslek” olarak bir yer bulmasıdır. Bölüm, bu alandaki sosyo-ekonomik örgütlenmeyi destekleyen bir tutumu benimsemiştir. Böylece Çizgi Film Bölümü, bu sanat dalının eğitimini vermenin yanında, onu bir meslek dalı haline getirme sorumluluğunu da üstlenmiş bulunmaktadır. Dört yıllık eğitim sonunda, sinema dili, film, video, animasyon ve multimedya teknikleri öğretilerek, reklam, sinema, televizyon, multimedya ve eğitim sektörlerinin çeşitli dallarında görev yapacak ve bir tek konuda uzmanlaşmış sanatçı tipinden çok, hem kavramsal hem de teknik becerileri üstün, donanımlı sanatçı tipi yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi video, animasyon, multimedya yapım şirketleri, reklâm ajansları ve televizyon kurumlarında çalışabilirler.Bugün çizgi film sanatçısı için en önemli gelişme, çağımızın hızla değişen toplumu içerisinde kendisine ”meslek” olarak bir yer bulmasıdır. Bölüm, bu alandaki sosyo-ekonomik örgütlenmeyi destekleyen bir tutumu benimsemiştir. Böylece Çizgi Film Bölümü, bu sanat dalının eğitimini vermenin yanında, onu bir meslek dalı haline getirme sorumluluğunu da üstlenmiş bulunmaktadır. Dört yıllık eğitim sonunda, sinema dili, film, video, animasyon ve multimedya teknikleri öğretilerek, reklam, sinema, televizyon, multimedya ve eğitim sektörlerinin çeşitli dallarında görev yapacak ve bir tek konuda uzmanlaşmış sanatçı tipinden çok, hem kavramsal hem de teknik becerileri üstün, donanımlı sanatçı tipi yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi video, animasyon, multimedya yapım şirketleri, reklâm ajansları ve televizyon kurumlarında çalışabilirler.

Grafik Bölümü

1985 yılında öğretime başlamış olan Grafik Bölümü, her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı tasarımcılar yetiştirmektedir. Bölüm; bünyesindeki özgün baskıresim atölyesi, yazılım ve donanım açısından gelişmiş bir bilgisayar laboratuvarı, serigrafi atölyesi, ofset baskı ünitesi, fotoğraf stüdyosu ve karanlık odaları ile öğrencilerin tüm projelerini okul bünyesinde hayata geçirmelerine imkan vermektedir. İletişim teknolojisinin gelişmesi, ülkeleri ve kültürleri birbirlerine daha çok yaklaştırmıştır. Bu gelişmeler tanıtım ve reklamın önemini bir kat daha artırmıştır. Grafik Bölümü, hazırladığı çağdaş eğitim programı; teorik ve uygulamaya dayalı, kavramsal problem çözme yetisini geliştiren dersler yardımıyla öğrencilerini, tasarım ve üretim sürecinde bilgisayarı ve internetien yoğun şekilde kullanabilir duruma getirmektedir. Öğrenciler, kavramsal tasarımdan basılı malzeme aşamasına kadar tüm süreci uygulayarak öğrenmektedir. Grafik Bölümü piyasa ile kurduğu yakın ilişki sayesinde, öğrencilerin gerçek tasarım problemleriyle yüz yüze gelmesini sağlayıp, hayata aktarılabilecek kurum destekli projeler yapmasına ortam hazırlamaktadır. Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı yarışmalara katılımı okul tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Bu yaklaşımın ürünü olarak öğrenciler yurt içi ve yurt dışında afiş, dergi kapağı, ambalaj tasarımı, fotoğraf, özgün baskıresim gibi dallarda çeşitli ödüller almışlardır. Bu Bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi reklâm ajansları, yayıncılık kuruluşları, grafik tasarım atölyeleri, dijital prodüksiyon şirketleri, TV kurumlarının tasarım bölümleri gibi görsel iletişim ile ilgili pek çok alanda çalışabilirler.

Heykel Bölümü

Heykel Bölümü 1990-1991 Eğitim-öğretim yılında öğretime başladı. Bölümde, birinci sınıftan üçüncü sınıfa kadar verilen plastik sanatların temeli olan desen dersi; birinci sınıfta üç boyutlu geometrik objelerin çizgisel anlatımıyla başlayıp, natürmort ve nü çalışmaları ile devam eder. İkinci ve üçüncü sınıflarda okutulan artistik anatomi ve morfoloji dersleri, klasik temelin sağlam olmasına yardımcı olur. Verilen eğitimin amacı, öğrencinin kendi kişiliğini koruyarak onun belirginleşmesini ve sağlam bir temel üzerinde kendi söylemek istediklerini sanatının diliyle anlatabilmesini sağlamaktır. Kil bazlı modlaj çalışmasının temel uygulama ünitesini oluşturduğu heykel atölyesi ise bu uygulamaların değişik malzemelerle hayata geçirilmesine olanak verecek alçı, polyester, metal, taş, ahşap atölyeleri ile desteklenerek, heykel öğrencisini tasarım aşamasından geçirip, tasarladığı işi uygulayabilir düzeye çıkarmayı amaçlar. Bölüm öğrencileri, 1991′den bugüne kadar uluslararası düzeyde bir, ayrıca çeşitli özel kuruluşların düzenledikleri yarışmalarda ve Devlet Resim Heykel yarışmalarında pek çok başarı ödülü kazanmışlardır. Bu bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi serbest sanatçı olarak çalışabilirler.

İç Mimarlık Bölümü

Çağdaş kültür ve uygarlığın en önemli amaçlarından biri, insanın fiziksel ve psikolojik doyum içinde yaşamasını sağlayabilecek çevre ve ortamı yaratmaktır. Çağımız insanının yeni gereksinme, istek ve beklentilerinin teknolojik gelişmelerin sunduğu olanaklarla karşılanması doğaldır. Bu bağlamda, İç Mimarlık Bölümü, 1991 yılında, çağdaş ve özgün iç mekan tasarımı eğitimi vermek amacıyla kurulmuştur. Ders programları bu amaca yönelik; uygulamalı, kuramsal derslerin birbirlerini tamamlayıcı ve destekleyici olması göz önünde tutularak oluşturulmuştur. İç Mimari Proje ve Mobilya Tasarımı dersleri, farklı tasarım problemleri ve kavramsal projelerin analiz edilip çözüme ulaştırıldığı ve üzerinde çok yönlü tartışma ortamının yaratıldığı derslerdir. Tüm derslerin içerik ve işlenişinde öğrencilerin bireysel yaratıcılığı ve derse katılımı motive edilmeye özen gösterilmektedir.

Resim Bölümü

1991-1992 Eğitim-öğretim yılında öğretime başlayan Resim bölümünde, çağdaş estetik anlayış ekseninde resim eğitimi ve resim temelinde duvar resim teknikleri öğretimi yapılmaktadır. Birinci sınıfta yoğun olarak Temel Sanat Eğitimi dersini alan öğrenciler, daha sonraki yıllarda Modelden Resim, Resim, Özgün Baskıresim, Duvar Resmi ve Teknikleri derslerini görürler.Ayrıca sanatçı kişiliklerinin gelişmesinde ve çağdaş, özgün bir anlatım diline ulaşmalarında en az pratik çalışmalar kadar önemli olan kuramsal sanat dersleri de alırlar.Atölye donanımları her türlü çalışmaya olanak verir durumdadır.

Seramik Bölümü

1985 yılında kurulmuş olan Seramik Bölümü, seramik malzemenin çok yönlülüğünü ve sınırlarını kavrayarak, modern seramik teknolojisini kullanmanın yanı sıra araştırma ve yaratıcılığın önemini de vurgulayan bir eğitim anlayışına sahiptir. Donanımlı eğitim kadrosu ve atölyelere sahip olan Seramik Bölümü, öğrencilerin bilgilerini artırmak, düşünce ve yeteneklerini geliştirmek, sanatın gerekliliği ve önemini vurgulamak için düzenli olarak araştırma projeleri, geziler, kültürel ve sanatsal aktiviteler organize ederek (seminerler, konferanslar, sergiler) verdiği eğitimi zenginleştirmektedir. Öğrencilerin seramik fabrikaları, sanat atölyeleri ve tasarım dallarını içeren alternatif alanlarda zorunlu 40 iş günü stajları vardır. Bu stajlar sayesinde öğrenciler, kariyerlerinde karşılaşabilecekleri problemlerle başa çıkmayı öğrenmekte, bilgi ve becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca yurt dışıyla bağlantılı staj olanakları da mevcuttur. Öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışındaki seramik yarışmalarına katılmaları fakülte ve bölüm tarafından desteklenmektedir. Bölümümüz mezunları ile deneyim, bilgi paylaşımı ve iletişimi sağlamak amacıyla seminerler düzenlenmesinin yanı sıra bir web-sitesi hazırlanmıştır. Bu bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi ayrıca formasyon sertifikası alarak öğretmenlik yapabilir, serbest atölyelerde, seramik fabrikalarında veya farklı sektörlerde tasarımcı olarak çalışabilirler. Ayrıca akademik kariyer yaparak Yüksek Öğretim Kurumlarında, kendi alanlarında ders verebilirler.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Bu Haberi Sende Yayınla

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş